- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

”Arbetskraftsinvandring konkurrerar – på det stora hela – inte om jobben”

Varje år beviljas flera tusen ingenjörer från länder utanför Europa arbetstillstånd i Sverige. Sveriges Ingenjörer tycker inte att det finns någon anledning att känna oro för lönedumpning men vlll ändå att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra löpande kontroller.

Antalet ingenjörer från länder utanför Europa som beviljas arbetstillstånd i Sverige ökar. Det här oroar en del svenska ingenjörer som misstänker att det kan vara ett sätt för arbetsgivarna att sänka kostnaderna.

På Sveriges Ingenjörer är man inte oroad och ser istället positivt på arbetskraftsinvandringen.

Ellinor Bjennbacke, Sveriges Ingenjörer

– Vi vill underlätta rörligheten över gränserna för ingenjörer, både till och från Sverige. Vår bedömning är att arbetskraftsinvandringen – på det stora hela – inte konkurrerar om jobben för svenska ingenjörer eller påverkar lönerna på arbetsmarknaden, säger Ellinor Bjennbacke, avdelningschef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Men hon påpekar att det är absolut nödvändigt att löner och villkor för de utländska ingenjörerna inte är sämre än för ingenjörerna i Sverige. Och att det sker kontroller av detta.

Arbetstillstånd för personer från länder utanför EU utfärdas av Migrationsverket och berört fackförbund ska yttra sig över de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Sveriges Ingenjörer granskar erbjudanden om lön och villkor för 400–500 ingenjörer i månaden. Är lönen som arbetsgivaren erbjuder för låg eller villkoren inte i linje med kollektivavtalen slår förbundet larm.

– Det här är det enda verktyg som vi som fackförbund har. Men det är viktigt att förstå att vi inte kan kontrollera vilka löner som i slutändan betalas ut, säger Ellinor Bjennbacke.

Migrationsverket kan utföra kontroller men har inget krav på sig att göra det i varje enskilt fall. Det tycker Sveriges Ingenjörer är otillräckligt.

– Vi vill att Migrationsverket får uppdraget att utföra löpande kontroller för att se att arbetsgivarna betalar ut de löner och erbjuder de villkor som de uppger.

Förbundet efterfrågar också mer detaljerad statistik från Migrationsverket.

– Det finns en mängd myter som florerar i debatten om arbetskraftsinvandring men utan statistik är det svårt att veta vad som är sant.

Lönerna för de utländska ingenjörerna är en brännande fråga men hur låga löner Sveriges Ingenjörer ”godkänner” utan att lämna en anmärkning menar Ellinor Bjennbacke att det inte går att ge ett svar exakt på. Eftersom det saknas minimilöner i kollektivavtalen sker en individuell bedömning i varje enskilt fall och man jämför med vad medlemmarna i Sveriges ingenjörer som har motsvarande utbildning och arbetserfarenhet tjänar.

– Det finns ingen formel för att räkna ut den nedre gränsen för vad en ingenjör som får arbetstillstånd i Sverige bör tjäna, man måste också ta hänsyn till villkoren. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren erbjuder fri bostad eller ett bostadsbidrag och då är det rimligt med en lägre lön, men inte annars, säger Ellinor Bjennbacke.

Om svenska ingenjörer får kännedom om att utländska ingenjörer på deras arbetsplats har anmärkningsvärt låga löner ska man agera, menar hon.

– Det bryter mot företagets lönepolicy och i första hand tycker jag att man ska kontakta Akademikerföreningen, om det finns en sådan.

Är det en liten arbetsplats som saknar förtroendevalda eller en facklig kontaktperson kan man göra en anmälan direkt till Migrationsverket. Men Ellinor Bjennbacke påpekar att det också kan vara svårt att bedöma om lönen är orimligt låg. Det kan finnas villkor i avtalet som kollegorna inte känner till som kompenserar en lägre lön, som exemplet med fri bostad.

Många arbetsgivare uppger att arbetskraftsinvandringen är nödvändig för att rekrytera spetskompetens men bland de ansökningar som Sveriges Ingenjörer granskar handlar det ytterst sällan om kompetens som inte redan finns i Sverige eller EU. I princip alla erbjudanden om arbetstillstånd som Sveriges Ingenjörer granskar gäller ingenjörer med kompetens som även finns på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns ingen definition av vad spetskompetens egentligen är. Kanske vissa arbetsgivare menar att all ingenjörskompetens är spetskompetens, säger Ellinor Bjennbacke.

Hon tror att arbetskraftsinvandringen delvis beror på arbetsgivarnas dåliga framförhållning. Arbetsgivarna måste lägga ner mer planering och resurser på kompetensutveckling av sina anställda.

– I branscher som ställer om finns en långsiktig planering av affärsstrategier men inte av kompetens. Många vaknar för sent och inser att de saknar teknisk kompetens inom nya områden och ser att den snabbaste lösningen är att anställa ingenjörer från andra länder. Här kan arbetsgivarna bli bättre, säger Ellinor Bjennbacke.

Karin Virgin