Annons
Örebro - AI

Framtidens plagg kan binda metangas

Metangas kan bli en ingrediens i framtidens kläder och skulle på så sätt kunna bidra till att minska växthuseffekten. En prototyp är under utveckling. Metangas...

Svensk vattenrening nästa exportsuccé?

Slamrening, återvinning av närsalter, biogas och ekonomi. Vattenreningsbranschen står inför enorma utmaningar och möjligheter. Och Sverige är med i innovationsracet. Slamrening, återvinning av närsalter,...

Regeringen satsar mer på vindkraft

Vindkraften har sjunkit det senaste året. Med riksdagens beslut om kontrollstationer i elcertifikatsystemet hoppas man nu vända den nedåtgående trenden. Vindkraften har sjunkit det senaste...
Bild: acinquantadue/Thinkstock

Klimatet har fått en egen Moore’s lag

Johan Rockström har introducerat en global kol-lag efter modell av Moore's lag. Men den nya lagen handlar förstås inte om IT, utan om att...

Företag kan spara mer el än väntat

87 svenska energiintensiva  industriföretag har lyckats minska sin energianvändning med 1,4 TWh. Översatt till elanvändning det lika mycket som  av 20 000 eluppvärmda villor förbrukar...

”EU har ett enormt genomslag”

Hur ska vi minska de farliga kemikalierna i vår omgivning och hur ska vi återanvända sådant vi tidigare valt att kasta? Under Miljödagen samlades...

Hårdare sociala krav på IT-tillverkare

TCO-märkningen på IT-produkter har gått från att handla om enbart arbetsmiljö till att bli en märkning som ser på hållbarhet från ett helhetsperspektiv. Nu...

Infraröd kamera ska se klimatgaser

En rörlig bild som visar hur växthusgaserna rör sig som rökmoln över landskapet. Det är vad forskare vid Linköpings universitet hoppas kunna få fram...

VI REKOMMENDERAR

Man som ligger i gräs

Så här fungerar förskottssemester

Enligt semesterlagens regler har alla rätt till 25 dagars semester per år. Men man har inte rätt till betald semester direkt när man börjar...
Annons
SEB medlemslån