- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Skynda att sticka till Shanghai

Fatta stickorna och gör ett par vantar till den svenska paviljongen på Expo 2010 i Shanghai. Ingenjörstäta konsultfirman Sweco har fått uppdraget att bygga paviljongen och temat för den svenska utställningen är  Spirit of Innovation.
Vantarna ska vinka farväl till besökarna. Den 20 januari behöver den svenska utställningen ditt bidrag. Skicka vantarna till Fei Fang, Springtime, Box 3295, 10365 Stockholm.

JG

Fatta stickorna och gör ett par vantar till den svenska paviljongen på Expo 2010 i Shanghai. Ingenjörstäta konsultfirman Sweco har fått uppdraget att bygga paviljongen och temat för den svenska utställningen är  Spirit of Innovation.
Vantarna ska vinka farväl till besökarna. Den 20 januari behöver den svenska utsällningen ditt bidrag. Skicka vantarna till Fei Fang, Springtime, Box 3295, 10365 Stockholm.

JG