- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Rea på ingenjörer trots ingenjörsbrist

Samtidigt som det råder ingenjörsbrist kommer signaler till förbundet från de lokala akademikerföreningarna att det har gått trögt i 2010 års löneförhandlingar.

Samtidigt som det råder ingenjörsbrist kommer signaler till förbundet från de lokala akademikerföreningarna att det har gått trögt i 2010 års löneförhandlingar.

För två veckor sedan skrev Ingenjören en artikel som handlade om det dåliga resultatet i 2010 års löneförhandling för unga ingenjörer på ABB. Akademikerna på ABB fick i genomsnitt 1 procent i löneförhöjning i 2010 års lönerevision vilket är lägre än de övriga industriföretag som följer teknikavtalet och är klara med förra årets löneförhandlingar. De 34 företagen som har rapporterat in sina resultat till förbundet fick i genomsnitt 1,9 procent i lönehöjning. Många av de medlemmar som kommenterade förra veckans artikel kände igen sig i situationen på ABB.

Ingenjörsyrkets status sänks

Ingenjören Håkan Byström, förtroendevald på Saab Aeronautics, är en av dem. Han är orolig över att om företagen medvetet börjar hålla nere lönerna så kan det i slutändan leda till att statusen för ingenjörsyrket sänks.

[1]

– Jag känner definitivt igen problemet. På Saab håller vi fortfarande på med löneförhandlingarna och hoppas vara färdiga inom ett par veckor. Saab gav ett bud till samtliga av företagets affärsområden på 2,6 procent för två lönerevisioner och det tyckte vi var för lågt. Men på några andra affärsområden tackade man ja.

Ett affärsområde som inte tackade ja var Aeronautics i Linköping. Nu hamnade de i stället runt eller strax över det centrala avtalet som är på 0,7 procent.

Bättre löneprocess efterlyses

– Nu väntar vi på att löneöversynen ska genomföras, samtidigt strider vi för att få en förbättrad löneprocess med bättre inflytande. Vi vill också att det ska bli tydligare för de anställda hur de ska kunna höja sin lön. Nu är det många som inte får en bra och saklig motivering till hur de ska göra, säger Håkan.

Han tycker att teknikföretagen i stort underskattar problemet med att ge låga lönepåslag vilket i slutändan främst drabbar de yngre ingenjörerna.

– Företagen tar inte hand om de unga, de ser inte på situationen på lång sikt och bryr sig mer om aktieägarna.

Håkan tycker sig även se en attitydförändring gentemot ingenjörer på gång hos företagen.

– Tidigare var avtalen mer löst formulerade för man var rädd om ingenjörskompetensen men nu håller man hårdare på siffrorna, säger han.

Guldläge att byta jobb?

Samtidigt som företagen håller hårt i pengarna talas det om en brist på ingenjörer. Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport visar att ingenjörsjobben blev fler och arbetslösheten minskade från 1,5 procent till 1 procent under 2010.

Bland den yngsta åldersgruppen är arbetslösheten nu nere på 0,9 procent och 27 procent av teknikföretagen uppger att det råder brist på ingenjörer och tekniker.
Trots att ABB:s lönerevision för 2010 blev lägre än flera andra industriföretag med teknikavtalet vill Sten Jakobsson, VD vid ABB, se att fler utbildar sig till ingenjörer.

– Vi måste se till att ungdomar väljer tekniska ämnen, för vi kommer att se en ökad efterfrågan på kvalificerade tekniker och ingenjörer, som det nu är brist på, säger han till Västmanlands läns tidning den 22 januari.

Värna om ingenjörerna

Camilla Frankelius, förhandlingschef för Industrin på Sveriges Ingenjörer, kommenterar lönerevisionen på ABB så här:
[2] [2]– Vi blir lite fundersamma då lönesättningen resulterar i de summor som redovisas från ABB. Löneöversynen är viktig för våra medlemmar. Den avtalskonstruktionen kräver också att företagen anstränger sig för att genomföra en löneöversyn med god kvalitet. Det krävs givetvis också att företagen är villiga att betala tillräckligt för att kunna behålla ingenjörerna. Tyvärr har vi i 2010 års lönerevision sett att löneöversynen inte fungerar på det sätt som vi anser att den ska. Det har resulterat i flera centrala förhandlingar men kommer också att behöva tas upp i nästa avtalsrörelse, säger hon.

Här kan du läsa Ingenjörens artikel Låga löner för unga ingenjörer på ABB.

Här kan du läsa Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport.