Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
Hem Fackligt Kraschlandning för Saabs löneprocess

Kraschlandning för Saabs löneprocess

På Saab Electronic Defense Systems har man fortfarande inte genomfört 2010 års lönerevision och löneöversyn. Orsaken är att Akademikerklubben ville att arbetet med löneöversynen skulle vara gemensamt – något som företaget vägrade.

– Vi tycker att det är helt uppåt väggarna. Det är svårt att förstå varför man inte ens vill sitta ner och diskutera, säger Åke Holmqvist, vice ordförande för Akademikerförbundet på Saab EDS i Järfälla.

– Jag har tillhört dem som benhårt trott på att om man utnyttjar det centrala avtalet så ska man kunna komma överens lokalt. Jag har trott att avtalet har varit tillräckligt bra – fram tills nu.

Problemen började strax före midsommar förra året. Åke Holmqvist och fackklubben skickade in en förhandlingsframställan till företaget där man skrev att man ville diskutera hur lönerevisionen och löneöversynen skulle gå till.

– För oss var det viktigt att det skulle ske gemensamt och transparent. De ska visa vilka underlag de använder sig av och så vidare. Vi ville också komma överens om hur man tittar på löneskillnaderna.

Tvärstopp direkt

Det var alltså snart ett år sedan. Och det började inte fullt så illa, berättar Åke Holmqvist. Men när fackklubben väl tackade nej till företagets förslag – den så kallade ”Saab-modellen” som innebar att man skulle slå ihop lönerevision och löneöversyn för 2010 och 2011 – då ville företaget plötsligt inte diskutera någonting, berättar Åke Holmqvist.

– När vi väl hade sagt nej, då tappade företaget allt intresse av att diskutera över huvud taget. Då var all välvilja som bortblåst.

Och att arbetet skulle genomföras gemensamt, det var det inte tal om, berättar Åke Holmqvist.

– När vi begärde förhandlingar för ett år sedan så trodde vi benhårt på att det fanns stöd i avtalet för att få till en gemensam översyn. Däremot så var vi inställda på att det nog inte skulle bli lätt att komma till en överenskommelse om hur översynen och revisionen skulle gå till – men vi trodde att vi i alla fall skulle kunna sitta ner och prata om det, och att arbetet skulle ske gemensamt.

– Då blev vi naturligtvis väldigt paffa när företaget sade att ordet ”gemensam” inte står i avtalet, och att de inte hade för avsikt att diskutera det mer än så.

Ett års förhandlingar ledde ingenstans

Den här första frontalkrocken mellan fackklubb och företag var startskottet till en ett år lång förhandlingsprocess, där man både genom centrala förhandlingar och kansliöverläggningar har försökt få till stånd en överenskommelse mellan Saab och Akademikerklubben.

Resultatet? Någon överenskommelse kom man aldrig i närheten av. I stället lägger Saab ut 2010 års lönerevision ensidigt, med en pott på 0,7% som står som minimikrav i löneavtalet. Även löneöversynen genomförde företaget ensidigt, med ett resultat som visar att man inte behöver genomföra några särskilda satsningar i år.

– Nu behöver ju inte deras löneöversyn per automatik vara dålig. Men vi i fackklubben vet inte hur man har genomfört den, vi har inte någon som helst möjlighet att göra en värdering av arbetet med löneöversynen och därmed ingen möjlighet utvärdera resultatet.

”Vi kommer till korta”

Enligt Åke Holmqvist visar utslaget av de långdragna förhandlingarna att Teknikarbetsgivarna har ett stort övertag i förhandlingarna med Sveriges Ingenjörer.

– Om man tittar på det som står i protokollet från de centrala förhandlingarna så står det klart att Teknikarbetsgivarna totalt har utmanövrerat oss. Och det bekräftar det vi har tyckt om många frågor genom åren – vi är inte tillräckligt vassa på att föra den här typen av frågor gentemot vår motpart. Vi kommer helt enkelt till korta.

Men mest besviken är Åke Holmqvist på hur det centrala avtalet hanterades av Saab EDS.

– Vi tycker ju man i intentionerna i avtalet kan läsa in att arbetet ska vara gemensamt och öppet. Men det faktiska ordet står ju rent juridiskt inte där. Tyvärr.

Bättre avtal i höst?

Det är ändå otroligt viktigt att man har uppmärksammat problemen med dagens avtal, menar Åke Holmqvist – speciellt med tanke på den stundande avtalsrörelsen.

– Resultatet av det här visar att vi har satt fingret på något som behövdes, nämligen att man verkligen ser över vad innebörden i avtalet egentligen är. Om man nu kan misstolka den här biten med löneöversyn och lönerevision, som vi tycker man gör, så är avtalet helt enkelt inte tillräckligt bra. Och då måste man ju göra någon fundamental förändring. Det skulle förvåna mig mycket om inte det här får konsekvenser på den kommande avtalsrörelsen.

– Gör man inget åt det, så behöver vi faktiskt inget avtal längre. Jag menar, om det inte finns en enda stavelse i avtalet som behöver genomföras förutom procenten – vad ska man då med avtalet till?

Samma resa efter sommaren igen

Enligt Åke Holmqvist är det inte mycket mer man kan göra på det lokala planet. Man får helt enkelt acceptera den lönerevision som sker, och ta nya tag när förhandlingarna om 2011 års revision och översyn på Saab EDS ska dra igång efter sommaren.

– Då börjar väl samma resa igen. Men man får bara köra på med en dåres envishet, säger Åke Holmkvist.

Saab tysta om problemen

På Saab EDS valde man inledningsvis att inte svara på de frågor som Ingenjören ville ställa om problemen. Men efter en veckas tystnad skickade Saabs förhandlingschef, Ulrika Värnskog, följande kommentar per mail:

”Vi ser ett gott samarbete med våra fackklubbar som oerhört viktigt och vi kommer att fortsätta att måna om goda relationer.

Saabs ambition har varit att samordna lönerevisionerna och vi gick därför tidigt ut med ett erbjudande om den så kallade ”Saab-modellen”. Vi lyckades med vår ambition på flera arbetsställen där lönerevisionerna nu är avslutade för hela avtalsperioden. På de ställen där vi inte lyckades komma överens pågår för närvarande lönerevisionsförhandlingar och vi kommer inte att kommentera dessa ytterligare. Det är nu vår förhoppning att vi kommer att kunna landa de återstående förhandlingarna inom kort.”

”Det brister i tillämpningen av avtalet”

På Sveriges Ingenjörer menar man att det inte är avtalet i sig det är fel på, men att det finns brister i hur det tillämpas. Problemen är särskilt vanliga på större företag, menar Camilla Frankelius, förhandlingschef för industri på Sveriges Ingenjörer. Anders Weihe, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikarbetsgivarna, ser dock inte några som helst brister i avtalet. Han menar i stället att problemen bara handlar om att fackklubbarna är missnöjda med utfallet av förhandlingarna.

Läs hela artikeln om organisationernas syn på dagens avtal här.

Läs mer:
» Högre lön i höstens avtal? (Ingenjoren.se 17/5)

12 KOMMENTARER

 1. Det som framgår i artikeln är inget unikt för EDS. Jag kan bekräfta precis samma förhållningssätt från arbetsgivarens sida inom Saab’s affärsområde Support and Services. Jag misstänker att detta är en överenskommen och kommunicerad strategi från ledningens sida i syfta att straffa oss inom AF för att vi inte ville gå med på Saab-modellen som grovt innebar att man skulle slå ihop 2010 & 2011 samt göra samma deal med alla tre förbunden.

 2. SAAB:s ledning agerar huvudlöst. De ynkliga procent de förmodat sparar på lägre löner förlorar de mångdubbelt på försämrat medarbetarengagemang till följd av allmänt missnöje. Hur stor lust har man att anstränga sig det där lilla extra med en sådan attityd från arbetsgivaren? Bruksmentalitet från Linköping?

 3. V:a götalandsregionen har fått bättre lönepåslag än vi. Fortsätter denna trend kommer vi SAAB-anställda ingenjörer snart ha lägre löner än sjuksköterskorna. Hur som helst får vi SAABingenjörer år efter år reallönesänkning.

  Strejk och övriga stridsåtgärder brukar SI vara ganska snabba med att förhandla bort i arbetstidsavtalen. Snacka om att göra facket tandlöst (och klolöst), kvar blir en liten kisse SAABledningen kan trampa på…

  Enda lösningen verkar vara att byta arbetsgivare. T.o.m. undersökningen företaget gjort visar klart ökad missnöjdhet men detta har tydligen ingen säker koppling mot löneförhandlingarna, de tuffa arbetstidsförhandlingarna och övriga neddragningar.
  Själv filar jag nu på mitt CV…

 4. Jag tror att SAAB gör allt de kan för att hålla nere lönerna för att klara av konkurensen från utlandet (försvarsmateriel från sverige behöver vara antingen billigt eller bäst (gärna både ock) för att klara konkurensen.

  De lyckas hålla kvar sina arbetare eftersom folk vill jobba med de sakerna som SAAB gör, och det inte finns någon annan i sverige som gör sånt.

  Men självklart bör de ha en genomskinlig process!

  För övrigt behöver man inte klaga på sin civilingenjörslön jämfört med lönen för de klassiska kvinnoyrkena t.ex. sjuksköterska och lärare.

 5. Tyvärr har Saabs lönepolitik varit under all kritik i flera år. Mot bakgrund av detta är det särskilt intressant att notera att ett av Saabs mål är att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Detta rimmar över huvud taget inte alls. Problemet är att ledningen inte ens reflekterar över kopplingen mellan bra löneutveckling hos de anställda och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  Byt inte bara tjänst, utan abetsgivare!

 6. Facket gör inget alls, det enda man får ut av facket är lönestatistik.

  När det gäller de olika turerna med löneöversyn, lönerevision, 2010, 2011, 0.7% osv. så jag och de flesta av mina kollegor helt bortkollrade. Vi vet inte längre vilka nivåer vi pratar om och hur vi ska argumentera för lönen. Arbetsgivaren har lyckats!

 7. ynkligt värre! varför skulle SAAB försöka bättre nästa gång när de gång på gång kör över facket och facket bara står med en ”Bättre tag nästa gång” mentalitet. Det finns inget som helst incitament för företaget att försöka förbättre lönebilden. Vill facken visa allvar då är det dags för strejk inget annat. Strejkkassan borde rinna över i vilket fall som helst då ingenjörer inte har gått ut i strejk på decennier.

 8. AF gör allt som står i dess makt. Nu är det upp till Sveriges Ingenjörer att ta striden inför nästa centrala avtal. I slutändan är det ändå alltid företaget som sätter lön. Så byt arbetsgivare istället!!

 9. Instämmer med kommentaren.
  På det vis företaget har skött detta, även om man slutligen kommer överens så har företaget förlorat sina anställdas förtroende både nu och i framtiden. Att sluta på företaget är det enda allternativ som företaget lämnar en med. Man undrar om de känner till arbetsmarknadsläget idag, inte direkt svårt för ingenjörer att få jobb. På andra saabbolag har många vänner och gamla kollegor sagt upp sig redan tack vare den långa förhandlingstiden, detta trots att man slutligen kommit överens.
  Här måste man våga agera som individ och i grupper för att det ska slå. Allt annat är att acceptera och godkänna situationen där ingenjören förtrycks.

 10. Men snälla AF, gör något då! Ni gör verkligen ingenting. Ska vi få igång detta så visa att det är allvar.

 11. Det är uppenbart att det enda sättet att inte stanna upp i löneutvecklingen (läs: reallönesänkning) är att byta tjänst, eller att inte ta på sig mer ansvar eller fler och svårare arbetsuppgifter. Vilken fantastisk drivkraft för initiativkraft och ingenjörskonst som man nu skapar på Saab och andra företag. Vem vill nu ta på sig 5 år med studieskulder samt utebliven lön och pension för att bli civilingenjör?

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Camilla Frankelius

Inbetalningar till tjänstepension förlängs till 66 år – ”Hade velat få mer”

0
Ett års extra inbetalningar till tjänstepensionen blir det för alla som har ITP1. Dessutom förlängs sjukpensionen till att gälla till 66 år. Men Sveriges Ingenjörer hade velat se större förbättringar.

”Nu måste vi prata mer om den digitala arbetsmiljön”

0
– Vi måste ställa krav på vår digitala arbetsmiljö och inte acceptera krångliga system, säger Jan Gulliksen, professor och vicerektor på KTH. Han är årets mottagare av Levipriset från Sveriges Ingenjörer.

GUIDE: Intresserad av att bli trainee – det här ska du tänka på

0
Att bli trainee är ett bra sätt att börja karriären. Men kontrollera vilka anställningsvillkor som gäller och att det finns en tydlig plan för hela traineeperioden.
Gunnar Zackrisson, Eva Snis, Karl Stavaeus, Hanna Hartikainen, Pia Krantz, Jenny Strand och Sofia Johannesson

Ingenjörer som är chefer: ”Här är 42 råd om du vill bli chef”

0
En överväldigande majoritet av Sveriges ingenjörers medlemmar under 40 år kan tänka sig att bli chefer. Men hur gör man? Sju ingenjörer som är eller har varit chefer tipsar.

Ska jag tacka ja till ett jobb fast jag hoppas på ett annat?

0
Vad gör jag om jag får ett jobberbjudande men hoppas på ett annat där beskedet dröjer? Ingenjören bad May Molin, rekryteringskonsult på Qrios Engineering, om råd.

Karriärplanen ger dig fördelar – genom hela arbetslivet

0
En karriärplan hjälper dig oavsett om du är i början, mitten eller i slutet av din karriär, om du söker ett nytt jobb, vill byta bransch eller helt enkelt vill fortsätta att utvecklas där du är. Så här gör du.

Klas jobbar på distans – 80 mil från kontoret

0
Sedan tio år sitter civilingenjören Klas Fredriksson oftast hemma i ett villaområde i Göteborg och sköter sitt arbete för Permascand, vars huvudkontor ligger ungefär 80 mil norrut.
Signatur

Klausuler kan bli hinder när du vill byta jobb

0
Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill skriva in klausuler i anställningsavtalet som reglerar vad som gäller när du slutar. Men det här vill Sveriges Ingenjörer varna för. ”Det du skriver under gäller, så var försiktig.”

Mer kompetensutveckling när facket driver frågorna

0
Facklig representation på arbetsplatsen kan vara en fördel för anställda som vill utveckla sin kompetens. Det visar en studie från Umeå universitet.

Nya studiestödet är klart – studera med upp till 80 procent av lönen

15
Nu införs ett studiestöd som gör att yrkesverksamma kan studera med 80 procent av lönen. Redan 1 oktober kan du skicka din ansökan till CSN och från och med 1 januari 2023 kan du börja studera.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

”Jag var en överviktig stressad chef”

2
Med livet på högvarv och ett jobb han drömt om sa plötsligt kroppen stopp.  "Jag hade glömt bort att ta hand om mig själv" berättar Johan Hansson som nu vill varna andra för att göra samma misstag.

TOPPLISTA