- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Kvinnliga teknologer tror på lägre lön

Kvinnliga teknologer förväntar sig i snitt 1400 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kurskamrater. Och skillnaden i förväntning är ännu större än de faktiska skillnaderna i ingångslönen.  Läs mer [1]

Så får du rätt ingångslön [2]

Ingångslönen är avgörande för din framtida löneutveckling. Men hur ska du göra för att träffa så högt som möjligt? Ingenjören tar reda på svaren. Läs mer [2] Kvinnliga teknologer förväntar sig i snitt 1400 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kurskamrater. Och skillnaden i förväntning är ännu större än de faktiska skillnaderna i ingångslönen. 

När en nyutexaminerad manlig civilingenjör får sin första anställning, räknar han med en ingångslön på i snitt 29 512 kronor i månaden. Om det i stället är en kvinna vi pratar om, så räknar hon med 1230 kronor mindre. För högskoleingenjörer är skillnaden ännu större – 1609 kronor i månaden. 

Det här framgår av Företagsbarometern, en enkätundersökning som företaget Universum genomfört bland nära på 14 000 studenter. Och att löneförväntningarna är viktiga, det råder det ingen tvekan om. Förväntningarna styr vad man begär, och det styr i sin tur vilken lön man får – och inte bara i början av karriären, säger Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer. 

– En lägre ingångslön hänger med länge, kanske hela livet. Löneökningar sker ju ofta genom ett procentuellt påslag på lönen, en lönestegring på tio procent de första åren är inget ovanligt, så ingångslönen är otroligt viktig. 

Lägre ingångslöner för kvinnor
Om man jämför förväntningarna med den lön de nyutexaminerade ingenjörerna sedan faktiskt får, visar det sig att både män och kvinnor är något optimistiska. Förra året låg ingångslönerna för civilingenjörer i privat sektor på 27 882 kronor för män och 26987 för kvinnor. 

En del av männens högre ingångslöner kan förklaras av en högre genomsnittlig ålder, men inte hela skillnaden. Efter justering finns det fortfarande kvar en oförklarad löneskillnad på 711 kronor – ett gap som skulle kunna bero att män och kvinnor beskriver samma kompetens på olika sätt, tror Helene Sjöman. Män har helt enkelt en tendens att värdera sina kunskaper högre. 

– Därmed inte sagt att männen värderar sina kunskaper fel – det kan lika gärna vara kvinnorna som undervärderar sina kunskaper. Men arbetsgivarna kanske borde bli bättre på att se förbi det här beteendet när de sätter lön, säger Helene Sjöman. 

Ingen förbättring över tid
Varken när det gäller förväntningarna eller de faktiska lönerna verkar det ske någon förbättring över tid. Förra året låg kvinnornas ingångslöner på 97 procent av männens, för fem år sedan var det 98 procent och för tio år sedan 94 procent. Gapet i den förväntade ingångslönen har till och med vuxit de senaste åren. 

Däremot verkar skillnaderna i ingångslön vara beroende av konjunkturläget. Ju bättre ekonomiskt läge, desto högre ingångslöner – och desto mer till männen. 

– Det verkar som att om det finns mer att fördela, så får männen en större del av kakan, säger Helene Sjöman.   

Kanske är ändå ett trendbrott på gång, hoppas Helene Sjöman. 

– Jag upplever att det pratas betydligt mer om de här frågorna i dag än vad det gjorde för tio år sedan. Det här bidrar kanske också till att arbetsgivarna får upp ögonen för problemen och börjar se igenom skillnaderna i hur man beskriver sin egen kompetens. 

Ingenjörer ändå bättre än andra
Och trots allt är ändå just ingenjörer inte lika dåliga som visas andra branscher, när det gäller förväntad ingångslön. För till exempel ekonomer skiljer det hela 2300 kronor mellan männens och kvinnornas förväntade ingångslöner. 

– Jag tror kanske ändå att ingenjörskvinnor är medvetna om sin kompetens på ett annat sätt än kvinnor i andra branscher. Man vet att man har tagit sig igenom en tuff utbildning och att man är duktig, säger Helene Sjöman. 

Och om man jämför med de andra länder som ingår i Universums kartläggning står Sverige och Danmark ut som de mest jämställda, med en genomsnittlig skillnad i förväntad ingångslön på fem procent. De övriga nordiska länderna kommer strax därefter – Norge med sju procent och Finland med tio. 

Allra sämst var – kanske föga förvånande – Italien. Där är skillnaden mellan männens och kvinnornas förväntade ingångslön var hela 28 procent.

Andra artiklar i samma ämne:
» Män får högre ingångslöner [3] (ingenjoren.se 4/6 2010) 


Så får du rätt ingångslön

Ingångslönen är avgörande för din framtida löneutveckling. Men hur ska du göra för att träffa så högt som möjligt? Ingenjören tar reda på svaren. Läs mer [2]