- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Ingenjörer vinner på att öva upp EQ

Vem har inte hört kommentarer om att ingenjörer är lite fyrkantiga? Social förmåga nämns sällan när vi beskriver ingenjörer. Men forskare menar att alla kan förbättra sitt EQ och företag kan bli mer lönsamma om ingenjörer tränar sin emotionella förmåga.

Vem har inte hört kommentarer om att ingenjörer är lite fyrkantiga? Social förmåga nämns sällan när vi beskriver ingenjörer. Men forskare menar att alla kan förbättra sitt EQ och företag kan bli mer lönsamma om ingenjörer tränar sin emotionella förmåga.

Att arbeta som ingenjör innebär allt mer sällan att sitta instängd i ett rum och fundera ut lösningar på tekniska problem. Numera sker nästan allt arbete i grupper och en ingenjör måste både kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba beslut, ofta under press, vara lyhörd men också framhålla sin egen ståndpunkt och förslag på lösningar.

Samtidigt kan ingenjörer ibland beskrivas som lite fyrkantiga och introverta personer som trivs bättre med datorer än med människor. Mattias Strandberg, psykolog med inriktning mot emotionell intelligens, leder kurser för företaget Sällma, tillsammans med företaget Leventa, riktade mot ingenjörer som vill förbättra sin sociala förmåga. Han tycker att bilden av ingenjören delvis stämmer med verkligen.

– Det är givetvis omöjligt att generalisera en hel yrkesgrupp, alla människor är olika, men de ingenjörer som jag möter är påfallande ofta lite fyrkantiga och ibland mindre intresserade av människor.

Mattias Strandberg

Han menar att ingenjörer, och inte minst företagen, har mycket att vinna på att vässa ingenjörernas sociala förmåga.

– Vinsterna är att man får ut mer av sin inneboende kapacitet, ökat välmående, bättre relation till kollegor, vänner och familj, högre lön, stärkt självförtroende, minskad stress med medföljande lägre risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Listan kan göras oändlig. Personer med hög EQ har lätt att förstå sina egna och andras känslor, kan fatta självständiga beslut och hantera stress.

Mattias Strandberg hävdar också att företag som har många anställda med välutvecklad EQ har bättre förutsättningar att klara både låg- och högkonjunkturer.

– Men de största fördelarna för företag och individer som satsar på att utveckla den emotionella intelligensen är ökad lönsamhet och bättre välbefinnande, säger han.

EQ-tester visar att kvinnor som grupp har en något bättre emotionell förmåga än män, men Mattias Strandberg ser främst andra fördelar med att fler kvinnor blir ingenjörer.

– Det blir en annan kultur på utbildningarna och på arbetsplatserna. Den grabbiga nördstämpeln tonas ner säger han. 

Allt fler arbetsgivare har insett betydelsen av den sociala förmågan och att genomföra ett EQ-test i samband med anställningsintervjun är inte ovanligt.

– Använder man ett bra test och om analyserna genomförs av en kunnig person kan de vara en mycket användbar pusselbit, säger Mattias Strandberg.

– Ingenjörens tekniska kompetens avgör om han eller hon kommer att klara av jobbet men den emotionella förmågan avgör om han eller hon kommer att bli framgångsrik, säger han.