- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Kvotering ger mer kompetenta män

Kvotering av kvinnor leder till högre kompetens hos männen. Resultatet av en ny svensk studie presenteras i rapporten ”Könskvotering: den medelmåttige mannens kris”.

Kvotering av kvinnor leder till högre kompetens hos männen. Resultatet av en ny svensk studie presenteras i rapporten ”Könskvotering: den medelmåttige mannens kris”.

Kvotering är en fråga som väcker mycket känslor. Kritiken handlar i allmänhet om att kompetensen riskarar att sjunka om män ersätts av kvinnor.

Nu har forskarna Johanna Rickne och Olle Folke, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning och Columbia University, Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi och Tim Besley vid London School of Economics, gjort en studie som visar att kvotering leder till högre kompetens hos männen. Olle Folke berättar om studien och forskningsresultaten.

Hur genomfördesden de här studien?
Vi har studerat kompetensen hos kommunpolitiska socialdemokrater under sju valperioder, från 1988-2010. Socialdemokraterna införde 1994 kvoteringen ”varannan damernas” och vi har studerat effektera av denna satsning på kommunal nivå. Alla kandidater registreras före valet till valmyndigheten och med hjälp av personnummer har vi kunnat få fram mer information om dessa individer från SCB. Det är viktigt att påpeka att vi inte haft tillgång till namn och personnummer, vår data har varit helt avidentifierad.

Olle Folke. Foto: Fredrik Eriksson.
Olle Folke. Foto: Fredrik Eriksson.

Hur har ni definierat kompetens?
Det är alltid en svår fråga och vi har bland annat utvecklat en ny metod där man jämför individernas inkomst inom deras yrkesgrupp, utbildning, bostadsort och åldergrupp. På så vis får man ett normalvärde för varje grupp och tjänar man mer än medianvärdet sin grupp bedöms man som mer kompetent än genomsnittet. För alla män födda 1951-1980 har vi också kompletterat med mönsringsdata, där det bland annat finns resultat från kognitiva tester. Resultaten verifierade resultaten från SCB. Vi kunde se att de som definierades som kompetenta i försvarets tester var de mest framgångsrika inom politiken.

 

Varför ökade männens kompetens när kvinnor kvoterades in?
Könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadan för att överleva som ledare i gruppen. Kvinnor kan utgöra ett hot mot de mediokra männen av två skäl, dels är många kompetenta, dels är det mer sannolikt att de får stöd från andra grupper. Män stödjer oftare män och kvinnor stödjer oftare kvinnor. När man kvoterar in kvinnor i en mansdominerad grupp bryter man upp möjligheterna för mediokra manliga ledare att sitta kvar tack vare stöd från andra mediokra män. När kvinnorna kvoterades in ersattes de mediokra männen av män med högre kompetens.

Vad kan man säga om kompetensen inom kommunpolitiska grupper med få kvinnor?
Genom att jämföra med data från 1988, innan kvoteringen infördes, kan vi tydlig se att komptensen var lägre bland de socialdemokratiska kommunpolitikerna i de kommuner där det fanns få kvinnor i den socialdemokratiska kommungruppen. Vi kunde också se att de få kvinnor som fanns där hade högre kompetens än männen. Det krävdes med andra ord mer av kvinnorna för att ta en plats inom politiken.

Kan man överföra era slutsatser till näringslivet?
Det skulle verkligen vara intressant att göra en sådan studie. Man kan mycket väl tänka sig att det finns samma mekanismer där men det krävs en studie för att kunna belägga detta. Resultatet beror på hur männen i bolagsstyrelser rekryteras. Är det för sin kompetens eller genom manliga nätverk där deras kompetens inte utmanas av mer kompetenta kvinnor? Det kan ingen svara på utan att göra en sådan studie.

Häromåret presenterades en norsk studie som visade att påtvingad kvotering av tio procent kvinnor i styrelser minskade företagens värde med 12,4 procent. Vad är din kommentar till den studien?
Det är helt orimligt. En enda kvinna knappast kan påverka en hel styrelse av män till den graden. Dessutom finns det andra norska studier som visar motsatt resultat.

Karin Virgin

 

Läs hela rapporten: Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden [1]