- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Scanias ingenjörer får skambud trots rekordår

Var fjärde akademiker på Scania säger att det låga löneläget fått dem att söka nytt jobb det senaste året. Trots det ligger Scanias lönebud fortsatt nära avtalets lägsta nivå.

Efter många försök att få arbetsgivaren att höja lönerna har Akademikerföreningen på Scania begärt så kallad central konsultation. Det innebär att ombudsmän från kansliet i Stockholm ska komma och diskutera situationen med arbetsgivaren. Scania går bättre än någonsin och Lisa Lorentzon, ordförande för Akademikerklubben, vill se reallöneökningar.

– Vi tycker att goda prestationer ska löna sig. Men Scania håller fast vid ett skambud som i praktiken innebär en reallönesänkning för många av våra medlemmar. Företaget motiverar det med den låga personalomsättningen. Vi anser att lojaliteten hos ingenjörerna borde belönas, inte vara något som missgynnar dem, säger Lisa Lorentzon.

Hon tycker att Akademikerföreningen kommer bra överens med företaget i flera andra frågor och upplever att företaget månar om starka fackliga organisationer. Men de låga lönenivåerna går inte att se förbi, och Lisa Lorentzon tror att det kan bli dyrt att strunta i att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det är riskabelt att inte värdera ingenjörernas prestationer, säger hon. Speciellt i ett läge där bolagen skriker efter erfarna ingenjörer och arbetslösheten är nästintill obefintlig.

Under 2017 gjorde Akademikerföreningen på Scania en enkätundersökning bland de cirka 2 400 medlemmarna. De 1 436 svaren är enkla att tolka. Ungefär var fjärde svarade att det låga löneläget fick dem att söka nytt jobb under det senaste året.

– Ingångslönerna ökade däremot med 8 procent från förra året, säger Lisa Lorentzon. Vi ser väldigt positivt på den satsningen från Scania, men för att kunna behålla dem så behöver de också ha en fortsatt marknadsmässig lön även efter några år.

Scania står inför flera utmaningar. Det handlar om digitalisering och automatisering och fordon som ska kopplas upp.

– Vi ligger absolut i framkant, bland annat med självkörande lastbilar, men det krävs mycket arbete med att behålla den positionen. Vi kommer att fortsätta att behöva de bästa ingenjörerna, och det får vi ju inte om vi ska spara på personalen.

Akademikerna har en lönedelegation som har träffat företagsledningens förhandlare ett flertal gånger sedan i höstas. Delegationen har argumenterat för ett högre bud och pekat på medarbetarnas goda prestationer, den ökande inflationen, den låga arbetslösheten bland ingenjörer och det redan låga löneläget på företaget.

– Om inget av det spelar någon roll, vad ska vi då göra för att kunna påverka lönen?

Lisa Lorentzon påpekar att med ett bud på runt 2 procent, avtalets lägsta nivå, och med en inflation som också ligger på runt 2 procent, så skulle det inte bli någon reallöneökning alls. Lisa Lorentzon vill se att lönerna justeras upp.

– Annars kan det vara droppen som får bägaren att rinna över, säger hon. Och då är det risk att folk slutar.

Sture Henckel