- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Snart varannan damernas bland tekniska chefer i kommunerna

Ingenjör kvinna och chef. Den kombinationen är betydligt vanligare inom offentlig sektor än inom privat. Inom kommuner och landsting är nästan fyra av tio tekniska chefer kvinnor – betydligt högre andel än i privat sektor, men också högre än i statlig sektor. Det visar statistik från Sveriges Ingenjörer.

Kvinnliga ingenjörer börjar fylla upp de lediga stolarna på chefsnivå. Det är ett tydligt mönster som syns i Sveriges Ingenjörers löneenkät som besvaras av medlemmarna varje år. För alla sektorer är andelen kvinnliga chefer högre i den yngre åldersgruppen.

Högst andel kvinnor bland cheferna finns i kommuner och landsting där 40 procent av ingenjörerna i åldern 30–44 år med ett chefsjobb är kvinna. I privat sektor är motsvarande siffra 28 procent.

Andelen kvinnor respektive män bland cheferna följer nästan exakt könsfördelningen bland samtliga ingenjörer i respektive sektor:

De kvinnliga ingenjörerna finns på chefspositioner inom alla delar av kommunernas tekniska förvaltningar, till exempel finns många inom VA-området. En av dem är Marika Mårtensson som blev VA-chef i Karlshamns kommun i början av 2017. Tidigare var hon miljösamordnare i kommunen.

–Som småbarnsmamma var jag lite tveksam att ta tjänsten som VA-chef men kommundirektören Daniel Wäppling, dåvarande chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, uppmuntrade mig när tjänsten blev ledig. Han sa att det går att vara både småbarnsmamma och chef i den här kommunen.

Marika är civilingenjör i bioteknik med en inriktning mot miljöteknik från Lunds universitet. Första jobbet var som processingenjör i kommunförbundet VA SYD. Redan där insåg hon att generationsväxlingen i branschen på sikt skulle leda till en jämnare könsfördelning.

–Branschkonferenserna dominerades av två grupper. Dels äldre herrar som närmade sig pensionsålder, dels unga nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer. Nu har de unga kvinnorna efterträtt männen som har gått i pension.

Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamn, säger att det är nödvändigt att kommunen är en arbetsgivare som förstår att arbetsvillkoren för cheferna måste gå att förena med familjelivet – för både kvinnor och män. Inte minst på grund av det generationsskifte som pågår inom den offentliga sektorn, framför allt på ingenjörssidan.

–Äldre manliga ingenjörer som går i pension ersätts av unga, både kvinnor och män. De ingenjörer som vi rekryterar har ofta en partner som också har en karriär och föräldraskapet delar man på. Det här måste vi som arbetsgivare svara upp mot. Det är oerhört viktigt att man ska kunna vara chef utan att ha dåligt samvete, säger Daniel Wäppling, och det var han också tydlig med när han erbjöd Marika Mårtensson jobbet som VA-chef.

–Om det inte går att kombinera uppdraget som chef med att vara småbarnsförälder, då måste vi ändra vår organisation istället för att välja bort en bra chef.

I den VA-grupp som Marika i dag leder är könsfördelningen jämn men det finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna. Bland ingenjörerna är hälften män och hälften kvinnor men driftteknikerna som jobbar på kommunens vattenverk och avloppsreningsanläggningar är samtliga män.

Som chef försöker Marika uppmuntra männen på hennes enhet att ta föräldraledigt.

–Vi pratar nog för lite om jämställdhet ur männens perspektiv och det försöker jag ändra på. Min man är också chef och vi har delat på föräldraledigheten för våra barn. Det är en erfarenhet som jag tar med mig i mitt ledarskap, säger hon.

Marika jobbade något år som konsult innan hon började på Karlshamn kommun och hon uppskattar långsiktigheten som genomsyrar arbetet i kommunerna.

–Vi har ett stort ansvar och arbetar nära samhället och med frågor som har stor påverkan på samhälle och miljö. Det är den största skillnaden.

Karin Virgin