- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Det här reagerar de indiska ingenjörerna på i Sverige

Har du en indisk kollega på jobbet? Som ingenjör blir det allt vanligare i takt med att de indiska ingenjörerna i Sverige blir fler. Men mötet med svenskarna är inte alltid problemfritt. Här berättar några indier om kulturkrockarna. 

Av de utländska medborgare som får arbetstillstånd inom IT-sektorn kommer drygt fyra av fem från Indien. De pratar bra engelska och många har exakt den kompetens som företagen just nu efterfrågar. Ändå kan det ta lite tid innan samarbetet med de svenska kollegerna fungerar riktigt bra.

Ingenjören har träffat fem indiska ingenjörer som arbetar i Sverige – fyra män och en kvinna. Här ger de exempel på skillnaderna mellan en arbetsplats i Indien och här.

Aditya Roy från Calcutta kom till Sverige för tio månader sedan och jobbar med utveckling av mjukvara på Electrolux i Stockholm.

1. Ingen berättar om reglerna
Aditya Roy som arbetar på Electrolux i Stockholm upplever att det finns många sociala regler som är djupt rotade i den svenska kulturen.

– Det handlar om att passa tider för att andra inte ska behöva vänta på dig, vara trevlig och visa respekt mot andra, planera arbetet väl och dela information med alla som behöver ta del av den. Ett problem för oss som kommer från andra länder är att ingen berättar om reglerna och förklarar hur viktiga de är men du märker väldigt tydligt när du gör fel. I Indien har de här egenskaperna mindre betydelse. Där är kvaliteten på ditt arbete och hur snabbt du levererar viktigast.

Alagappan Anamalai från Chennai har doktorerat inom solenergi i Korea och är sedan tre år gästforskare vid Umeå universitet.

2. Plattare organisationer
Alagappan Annamalai är gästforskare inom solenergi vid Umeå universitet och kom hit efter sin doktorsexamen i Korea. Han blev chockad redan första veckan i Sverige. Under ett möte uppstod en diskussion då en av forskarna sa till sin chef att han hade fel.

– Det var obegripligt för mig. I Korea eller Indien hade forskaren omedelbart blivit avskedad. Efter mötet förklarade mina kolleger att det var helt normalt eftersom forskaren var mer insatt i frågan. För mig tog det sex månader innan jag vågade säga nej till min chef.

Ashok Kumar, som har jobbat på Ericsson i Kista i tre år lyfter fram samma skillnad.

– I Indien kommer du aldrig i kontakt med företagsledningen och även till din närmaste chef är avståndet stort, säger han.

3. Kramar från någon man inte känner
Rahin Tigdikar kom till Sverige för 7,5 år sedan och jobbar i dag som konsult på Navigate. Hon har reagerat på att svenskar kramas.

– Under min första tid i Sverige kände jag mig väldigt obekväm när främmande människor inte bara hälsade med en handskakning utan också la armen om mig, som en lätt kram.

4. Svårt få akuta problem lösta
Alagappan Annamalai tycker att det är svårt att få akuta problem lösta i Sverige.

– När jag började på min forskartjänst i Umeå tog det nio månader innan all utrustning var på plats. Administration tar också lång tid och man måste vara utrustad med en stor portion tålamod här. Däremot är man bra på att tänka långsiktigt och planera väl för att undvika problem, säger han.

5. Teamet är viktigare än individen
Indiska chefer bedömer och registrerar de anställdas prestation i stort sett dagligen.

Karthek Chilla läste sin master på Blekinge Tekniska Högskola och fick sedan arbete med mjukvaruutveckling på Ericsson i Göteborg. Nu jobbar han sedan sex månader på Ericsson i Kista.

– Det är hård konkurrens mellan kollegerna och det påverkar stressen men också samarbetet i arbetsgrupperna. Cheferna i Indien ser dig bara som den som utför ett arbete medan svenska chefer också bryr sig om hur man mår. I Sverige ligger mer fokus på gruppens gemensamma arbete och på leveransen än på att bedöma var och ens individuella prestation, säger Karthek Chilla som arbetar med utveckling av mjukvara på Ericsson i Kista.

6. Fredagsfika och privatliv på jobbet
Att träffa kollegerna över en fika på arbetstid och prata om saker utanför arbetet förvånar de indiska ingenjörerna men det uppskattas. Ashok Kumar tycker att det också har positiva effekter på arbetet.

– Samarbetet är lättare när man känner sina kolleger bättre, säger han.

Ashok Kumar läste sin master i computer science på Blekinge Tekniska Högskola och reste sedan tillbaka till Indien och startade ett företag. Efter tre år återvände han till Sverige för att arbeta på Ericsson med certifiering av företagets produkter.

7. Kortare arbetsdagar
Arbetsdagarna i Sverige är kortare än i Indien och arbetstiderna också annorlunda.

– I Indien börjar tjänstemän klockan 9–10 men jobbar till 19–20 på kvällen. Det var en omställning att börja så tidigt på morgonen men restiden till jobbet är också kortare här i Sverige, säger Ashok Kumar.

8. Tystare kontor
Rahin Tigdikar lyfter fram att det är mycket tystare på kontoren i Sverige, även om man sitter i öppna landskap.

– På vissa kontor kan man nästan höra en knappnål falla och det kändes väldigt märkligt i början men nu tycker jag att det är skönt, säger hon.

9. Husmor och utegångsförbud
Ashok Kumar och Karthek Chilla har båda läst sina masterprogram på Blekinge Tekniska Högskola. De säger att både undervisning och studentboende skiljer sig mycket från Indien.

– På de flesta studentboenden i Indien finns en husmor som sköter studenternas tvätt och serverar mat. När jag flyttade till Sverige blev jag tvungen att lära mig att tvätta och laga mat, säger Karthek Chilla.

Ashok Kumar blev överraskad över friheten i Sverige.

– I Indien låser man dörren till studentbostäderna på kvällarna så att man inte kan gå ut men i Blekinge ordnade högskolan aktiviteter på kvällarna där man träffar vänner.

10. Undervisningen påminner om forskning
– I Indien sker nästan all undervisning i form av föreläsningar men i Sverige ingår också problemlösning och självständigt arbete. På mitt masterprogram på BTH fick vi uppgifter där vi själva skulle ta fram och bidra med ny kunskap, som forskning i ett mindre format, säger Karthek Chilla.

Karin Virgin