- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

”Hjälp! Jag är anklagad för sexuella trakasserier!”

”Hjälp, jag är anklagad för sexuella trakasserier. Ska jag bli av med jobbet nu?” Den frågan får Sveriges Ingenjörers rådgivning ibland. Här berättar ombudsman Friedrich Heger hur det brukar fungera och vad förbundet svarar.

Vad är det för situationer de som hör av sig beskriver?

– Det kan röra sig om situationer som medlemmar har uppfattat på olika sätt. Det är ibland svårt att veta var gränsen går för vad som är accepterat på en arbetsplats.

– En fråga som ibland förekommer är vad som händer om jag blir anklagad för sexuella trakasserier. Det kan vara att ha stått för nära en kollega, tittat på olämpligt material på datorn, ha använt olämpliga ord eller rört vid någon. Det handlar om allt där andra känner sig kränkta i sin personliga integritet, säger Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

En svårighet är förstås att vad man anser är för närgånget skiljer sig mellan människor. Friedrich Heger säger att beröring kan vara allt från uppenbart olämplig, som att röra någons rumpa, till beröring av vad de flesta ser som neutrala kroppsdelar, som axeln.

Hur känner de som blivit anklagade?

– Det kan bli en existentiell ångest. Man är rädd om sitt rykte, sitt jobb, och vad som händer med familjen.

Anser de att de gjort det de anklagas för?

– Det är olika, men jag skulle säga att de flesta är relativt ödmjuka. Om anklagelsen kommer som en blixt från klar himmel, eller om den anklagade inte förstår att agerandet varit ovälkommet, blir det mer komplicerat. Då kan det vara svårt att komma ihåg vad det var som hände.

Fråga facket

Under temat ”Fråga facket” tar vi upp utvalda frågor som medlemmar ställer till Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Har du en fråga? Här finns kontaktuppgifter till rådgivningen. [1]

Här hittar du alla frågor vi skrivit om hittills [2].

Vad händer när någon blivit anklagad?

– Först har arbetsgivaren en utredningsskyldighet och det är viktigt att rätt person gör utredningen, kanske någon från företagshälsan och inte den närmaste chefen. Utredningen ska göras snabbt och konfidentiellt. Vid utredningen ska arbetsgivaren prata med båda parter. Det är viktigt att arbetsgivaren skaffar sig en tydlig bild av vad som hänt och om det behövs också pratar med andra personer.

Kan man bli av med jobbet?

– Det är två olika frågor. Arbetsgivaren ska i första hand utreda vad som inträffat och därefter vidta åtgärder för att försäkra sig om att det inte upprepas eller fortgår. Den slutliga åtgärden för att se till att sexuella trakasserier upphör är att avskeda den som trakasserar. Men för att avskeda en arbetstagare måste trakasserierna varit så allvarliga att det är avskedsgrund och dessutom måste arbetsgivaren kunna bevisa i domstol allt som påstås.

– Så när någon ringer oss i början av ärendet så går det ofta inte att svara på den här frågan.

Utredningen ska göras konfidentiellt, sa du. Ska andra på arbetsplatsen inte veta att den pågår?

– I bästa fall blir det så. Arbetsgivaren har en slags lojalitetsplikt mot arbetstagaren och ska därför sköta det konfidentiellt. Det tisslas och tasslas på varje arbetsplats men det ska inte vara chefen som pratar. Chefen ska inte säga till andra anställda ”Han har gjort det här”. Kanske vet andra att det pågår en utredning. Då kan chefen bekräfta det och tala om när den kommer att vara färdig och att man då kommer att gå vidare.

Så säger lagen

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (DiskL 1 kap 4 §) Uppträdandet ska vara oönskat och det ska framgå för den anklagade att uppträdandet är oönskat, anting av sig självt (uppenbart oönskat) eller genom att den utsatta personen klargör att det är oönskat.

Hur ser Sveriges Ingenjörer på att företräda den som blir anklagad?

– Den som blivit utsatt bär troligtvis det tyngre lasset. Förbundets uppfattning är att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är att det sker en massa falska anklagelser mot män utan att det förekommer sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Det visar inte minst uppropet #TeknisktFel som kvinnliga ingenjörer initierade under #metoo.

– Förbundet företräder förstås sina medlemmar, både den som utsatts för trakasserier och den som anklagas för att ha utsatt någon för trakasserier. Men för den som blir anklagad är det först om det blir en arbetsrättslig tvist, till exempel uppsägning eller avskedande som man omfattas av förbundets förhandlingshjälp och rättshjälp.

Vad är dina råd till den som blivit anklagad?

– Som anställd är det i sådana här lägen viktigt att aktivt delta i utredningen och hjälpa arbetsgivaren att bringa klarhet i vad som inträffat.

– Om det finns ett lokalt fackombud på arbetsplatsen så be den personen om hjälp eller ring Sveriges Ingenjörers rådgivning.

– Prata också med din chef. Ha förståelse för att den andra personen sällan är intresserad av att träffa dig förrän saker är utredda – och kanske inte ens efter utredningen.

Vad händer när utredningen är klar?

– Det är viktigt att det blir ett resultat och att arbetsgivaren snabbt vidtar åtgärder. Om man kommer fram till att den som anklagats betett sig olämpligt blir det arbetsrättsliga åtgärder. Om man som anklagad inte tagit kontakt med facket tidigare så måste man göra det nu, så man kan titta på om åtgärderna är skäliga.

– Om det inte var sexuella trakasserier är det viktigt att kommunicera det, så att ryktet inte är förstört. Det är också viktigt att arbetsgivaren tar itu med sin policy mot kränkningar och pratar om den här frågan. När något inträffat så betyder det att det förebyggande arbetet inte har fungerat.

– Om arbetsgivaren väljer en annan lösning än att avskeda den som anklagas ställs förstås höga krav på att organisera arbetet så att ingen av parterna känner obehag av att gå till jobbet. Här kan det ofta behövas professionell hjälp.

Vad har du för råd för att någon inte ska hamna i den här situationen?

– Lämna dina kollegor i fred! Det avgörande för om ett agerande är tillåtet eller inte är vad ”mottagaren” tycker. Därför är det viktigt att vara lyhörd, och om man är osäker, fråga om det är okej.

– Läs igenom arbetsgivarens policys. Uppdatera dig om kränkande särbehandling. I den bästa av världar tar arbetsgivaren upp den här frågan med jämna mellanrum, men det är bra att ta eget ansvar och se vad som gäller och kanske ta upp frågan med kollegor och prata om det.

– Man kan också propsa på att arbetsgivaren ska ta upp ämnet, eller akademikerföreningen. Och är man chef är det bra att ta upp det här och prata om. Att ha ett förebyggande arbete så att man håller arbetsplatsen fri från sexuella trakasserier.

Karin Thorsell