- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Ingenjörsbrist – men företagen lockar inte med hög lön

Är det brist på ingenjörer eller inte? Meningarna går isär. Vi hittade tre företag som upplever ingenjörsbrist: HiQ, Volvo Cars och Sigma IT. Men alla tre säger att lön inte är det primära de lockar ingenjörerna med.

Jerker Lindsten

Jerker Lindsten, vd, HiQ:s Göteborgskontor

Upplever du att det är ingenjörsbrist?
– Ja, det är en stor brist inom många IT-områden och inte bara i Sverige utan även i Norge och Danmark där vi också har kunder.

Vilken kompetens är det mest brist på?
– Det är svårast är att hitta personer som kombinerar kompetens inom mjukvara med domänkunskap inom automotive som är ett stort område i Västsverige när bilindustrin har blivit en mjukvaruindustri. Juniora ingenjörer är lite lättare att hitta, men inte alls lätt.

Hur mycket rekryterar ni från andra länder?
– Mycket, nu har vi över 30 nationaliteter bland medarbetarna. Vi har också två kontor med mjukvaruutvecklare utomlands, ett i Moskva och ett i Gdansk i Polen med sammanlagt 100 medarbetare. De är utbildade på bra universitet, är väldigt duktiga och våra kunder är nöjda med resultaten.

Handlar utlokaliseringen utomlands bara om kompetensbrist? 
– Lönerna är lägre i Ryssland och Polen men det är inte huvuddrivkraften. Det handlar främst om att hitta rätt personer.

Använder ni lön som ett konkurrensmedel för att locka till er ingenjörer från andra arbetsgivare? 
– Nej, det gör vi inte. Att erbjuda en marknadsmässig lön är viktigt men att köpa över folk är inte smart. Det blir en hysterisk marknad och ger ingen långsiktig hållbar lösning. Undersökningar visar att lönen bara är ett av många kriterier som är viktiga för ingenjörer. Man måste också att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling.

Har du förslag på lösningar på ingenjörsbristen?
– Öka antalet utbildningsplatser på högskolan för ingenjörer inom mjukvaruutveckling med 20-30 procent.

Beatrice Silow

Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Sigma IT

Upplever du att det är ingenjörsbrist?
– Ja, definitivt. Sigma IT har över 1200 anställda på 22 kontor och vi växer med 15–20 procent per år men skulle kunna växa mer. I dag tvingas vi att avstå från uppdrag därför att vi inte hittar inte rätt kompetens.

Vilken kompetens är det mest brist på?
– Främst systemutvecklare inom olika språk men även kompetens inom andra områden, exempelvis affärssystem, AI och business analyst.

Rekryterar ni bara ingenjörer eller även andra med kortare utbildningar?
– Den stora volymen är ingenjörer och systemvetare men de räcker inte till. Vi söker både erfarna och de som är i början av sin karriär. I första hand rekryterar vi från högskolor men även från YH-utbildningar. Där ser vi dock ofta att vi behöver komplettera med vidareutbildning.

Hur mycket rekryterar ni från andra länder?
– En hel del, både nyexaminerade och seniora experter. Som komplement till egen rekrytering har vi också öppnat kontor utomlands. I dag har vi 50 personer anställda i Polen och 50 i Indien som stöttar projekten i Sverige, främst med systemutveckling och programmering, ofta expertkompetenser som vi har svårt att hitta i Sverige.

Handlar utlokaliseringen utomlands bara om kompetensbrist? 
– Det främsta skälet är att få tag i personer med rätt kompetens som kan utföra uppdragen men möjligheten att sänka kostnaden är också en faktor, dock inte så avgörande som man kan tro. Många experter kostar en hel del oavsett var de finns i världen.

Använder ni lön som ett konkurrensmedel för att locka till er ingenjörer från andra arbetsgivare? 
– Självklart har vi alltid en lönediskussion vid rekrytering men IT-konsultbranschen är en mogen och prispressad bransch så utrymmet för stora lönerace är ganska begränsat. Det ser vi bland annat stora offentliga upphandlingar där man nästan alltid väljer den med lägst kostnad.

Har du förslag på lösningar på ingenjörsbristen?
– Det behövs definitivt fler utbildningsplatser för dataingenjörer men vi måste också erbjuda bättre möjligheter till omskolning. Det behöver inte nödvändigtvis vara utbildningar på fem år inom högskola eller universitet.

Jonn Lantz

Jonn Lantz, technical leader inom agil mjukvaruutveckling, Volvo Cars

Upplever ni att det är ingenjörsbrist?
– Ja, utan tvekan. Det är bristen på kompetens som är anledningen till att vi tar in så många konsulter men konsultföretagen har svårt att hitta tillräckligt många svenska ingenjörer.

Vilken kompetens är det mest brist på?
– Mjukvaruutvecklare, främst Linux-seniorer från modern mjukvaruutveckling. Ingenjörer från state-of-the-art-bolag som Spotify, Ericsson, Tesla och andra bolag i Silicon Valley är drömrekryteringar. Deras kompetens är hett eftertraktad men extremt svår att få tag i.

Rekryterar ni bara ingenjörer eller även andra med kortare utbildningar?
– Vi rekryterar främst ingenjörer och doktorer.

Hur mycket rekryterar ni från andra länder?
– Vi engagerade omkring 1000 personer förra året (anställda och konsulter) och hundratals av dem kommer från andra länder. Vi anlitar både svenska och utländska konsultföretag som rekryterar konsulter från hela Europa, Kina, Indien, Pakistan, Ryssland och Ukraina.

Handlar utlokaliseringen utomlands bara om kompetensbrist?
– Ja, utan tvekan.

I vilken mån kan man kompetensutveckla de ingenjörer som redan är anställda?
– Vi försöker men det är svårt. Främst saknar vi seniorer inom mjukvaruutveckling och det tar tid att bli senior.

Använder ni lön som ett konkurrensmedel för att locka ingenjörer från andra arbetsgivare? 
– Lön är ganska viktigt men delaktighet är viktigare. Många vill få chansen att utveckla en superprodukt som slår över hela världen. Det handlar om känslan att man som individ kan göra stor skillnad.

Har du förslag på lösningar på ingenjörsbristen?
– Fler kvinnor behöver bli ingenjörer. Industrin är till för stor del ett gubbträsk som missar 50 procent av kompetensen. Vi är på väg åt rätt håll men det går långsamt. Få kvinnor vill också doktorera, förmodligen därför att så många professorer är äldre män. Det här är ett problem för industrin. Utan kvinnor riskerar vi att få produkter som inte matchar kunderna.

Karin Virgin