- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Nu föreslås att medlemsavgiften höjs tillfälligt

En extra premie för inkomstförsäkringen på 100 kronor i månaden under 1,5 år. Det föreslås Ingenjörsfullmäktige besluta om vid ett extra möte i nästa vecka. Anledningen är den stigande arbetslösheten på grund av coronapandemin. 

För Sveriges Ingenjörers medlemmar ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen fyller ut a-kassan för den som blir ofrivilligt arbetslös och ger 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor under 150 dagar.  

Ulrika Lindstrand
Ulrika Lindstrand Foto: Sveriges Ingenjörer

Men på grund av coronapandemin finns det nu risk att arbetslösheten för ingenjörer stiger med flera procentenheter. Och för att pengarna i inkomstförsäkringen ska räcka måste ytterligare pengar tillföras.  

– Vi har varit välsignade med en låg arbetslöshet bland medlemmarna. I slutet av förra året var den 0,8 procent och det är det som våra avsättningar till inkomstförsäkringen är  dimensionerade för. Om arbetslösheten nu ökar måste vi säkra upp att vi kan betala ut inkomstförsäkringen så att medlemmarna har den tryggheten, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand. 

Förslaget som nu läggs fram för Ingenjörsfullmäktige innebär: 

För dem som har reducerad avgift – bland andra arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och de som är tjänstlediga för studier – är det förbundsstyrelsen som beslutar om eventuell ny avgift.   

Handlingarna till fullmäktige

Underlaget för förslaget till Ingenjörsfullmäktige hittar du här [1] (bakom inlogg med bank-id för medlemmar i Sveriges Ingenjörer).

Förbundetscenario är att arbetslösheten kan stiga till 3,8 procent under 2021 och att totalt 6,2 procent av medlemmarna kan behöva få ersättning från inkomstförsäkringen någon gång under andra halvan av 2020 eller under 2021. Beräkningen har gjorts utifrån scenarier som olika institut – som banker och inte minst regeringen – tagit fram och utifrån hur arbetslösheten för ingenjörer brukar vara i förhållande till det.   

Förbundet har också gjort bedömningar utifrån bland annat vad man tror om heltids– och deltidsarbetslöshet, hur snabbt det går att få ett nytt jobb och vad medelinkomsten är för Sveriges Ingenjörers medlemmar.    

– Vi har räknat på vad som är mest troligt, med marginal, baserat på de prognoser om till exempel konjunktur och arbetslöshet som finns tillgängliga. 

Vill fortsätta ha generös ersättning

Ulrika Lindstrand säger att hon är ödmjuk inför att det blir en extra pålaga för medlemmarna, men tror att det finns en förståelse för att det här behövs.  

– Ingen av oss sitter säker. Vi vet inte hur många som drabbas. Det här blir både en förstärkning för ens egen säkerhet och för dem som redan är drabbade, att få den nivå av ersättning som vi har sagt. Vår inkomstförsäkring är generös och det vill vi fortsätta hålla.  

Att förslaget sträcker sig över 18 månader beror på att följderna av krisen kan bli långvariga. Med det här tidsspannet hoppas man slippa äska medel ytterligare en gång.  

Ulrika Lindstrand säger att förbundet har valt att agera så snabbt man kunnat i stället för att vänta tills man hamnar i ett allvarligt läge. Därför kallas nu också Ingenjörsfullmäktige in med så kort varsel som stadgarna tillåter.   

Borde förbundet ha byggt upp en större reserv tidigare för att slippa göra en höjning nu? 

– Vi utgår från den statistik och prognoser som finns och inget har tytt på att vi skulle behöva justera nivån. Vi vill heller inte ta ut något i onödan. Det är en balansgång och vi följer de riktlinjer som finns. Ingen hade kunnat förutse vidden av det här.  

Vad vill du säga till medlemmar som har synpunkter på förslaget? 

– Jag hoppas att det finns förståelse. Vi är verkligen under extrema förhållanden. Har man frågor så finns mer information på vår webb där vi även besvarar de vanligaste frågorna. Det här är absolut något vi måste göra. Det finns inga alternativ.

Vad händer nu? 

– Om fullmäktige beslutar enligt förslaget så är målet att det slår igenom i juli och gäller 18 månader från det. De flesta betalar med autogiro eller e-faktura och då läggs beloppet till. För dem som betalar årsvis så kommer det att hanteras i särskild ordning.   

Vad händer om förslaget inte går igenom? 

– Då har vi problem. Det är inga små summor och därför har vi valt den här lösningen.  

Karin Thorsell

Vad tycker du:

Är det ok att höja medlemsavgiften tillfälligt för att säkra inkomstförsäkringen?

Visa resultat [2]

Loading ... Loading ...