- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

När uppfanns de här? Testa dina kunskaper

Bluetooth utvecklades till stor del i Lund, men namnet kom amerikanen Jim Kardach på efter att ha läst Frans G Bengtssons roman Röde Orm. Loggan är en stilisering av Harald Blåtands initialer i runskrift. Vilket år släppes Bluetooth 1.0?
Diskmaskin
Foto: Getty images

Diskmaskinen uppfanns av Josephine Cochrane. En trumma med trådställningar höll disken på plats och med hjälp av en pump sprutades hett vatten med diskmedel upp och spolade disken under tryck. När var det här?
Foto: Getty Images

Johan Petter Johansson gjorde sammanlagt 118 uppfinningar, bland annat rörtången, piprensaren och sockertången. Vilket år tog han patent på skiftnyckeln i den variant som används än idag?
Foto: Getty Images

Det var när Stephanie Kwolek arbetade med att hitta ett fiber för bildäck som hon av misstag upptäckte kevlar, ett para-aramidfiber fem gånger starkare än stål i samma vikt. Vilket år gjorde hon upptäckten?
Foto: Mostphotos

Håkan Lans har uppfunnit navigeringssystemet STDMA där man använder både GPS och radio. Det har blivit standard inom internationell sjöfart och flyg. När fick han patentet?
Cirkelsåg
Foto: Getty images

Babitha Tabbitt uppfann cirkelsågen efter att hon besökt ett sågverk och tyckte att det borde finnas ett mer effektivt sätt än att två män skulle dra en såg i varsin ände. Vilket år var det här?
Foto: Getty Images

En nymodighet från USA, kiselgeneratorn, bidrog till att Rune Elmqvist kunde tillverka den första pacemakern som kan opereras in i kroppen. Vilket år blev Arne Larsson först i världen med en inopererad pacemaker?
Den italienska uppfinnaren Girolamo Cardano var den första som ritade en bild på en ledad roterande axel (därav namnet kardanaxel). När gjorde Cardano ritningen?
Alexander Fleming fick Nobelpriset 1945 för penicillinet. Att upptäckten skedde av en slump när det började växa mögel i skålar som han glömt är välkänt. Men när hände det?
Patent vindrutetorkareMary Anderson åkte spårvagn i New York och såg hur föraren fick luta sig ut genom sidofönstret för att se i regnet. Det fick henne att uppfinna en handmanövrerad vindrutetorkare i trä och gummi och hon var en av de första att ta patent på vindrutetorkare. Vilket år var det?