- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Vad kan du om solen? Testa dina kunskaper!

Foto: Getty Images

Solens diameter är 10 gånger så stor som Jupiters, den största planeten i solsystemet, och 109 gånger så stor som jordens. Hur många jordklot skulle det rymmas i solen? 

Grafik: HSB

Nu pågår bygget av Sveriges största solcellspark som ska invigas i augusti och producera el som motsvarar förbrukningen för 7 500 lägenheter. Var ligger den?  

Foto: Getty Images

Varje sekund omvandlas cirka fyra miljoner ton av solens materia till energi. Energin som alstras motsvarar cirka 400 kvadriljoner watt, eller 400 Yottawatt. Yotta är 1 följt av hur många nollor? 

Foto: Getty Images

UV-strålning gör att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer, men vi behöver även solljuset för produktionen av D-vitamin i huden. Det är framför allt UVB-strålning som startar den processen. Vilken våglängd har UVB? 

Foto: Getty Images

Vändkrets är den breddgrad norr och söder om ekvatorn där solen har sitt nordligaste respektive sydligaste zenitläge. Området mellan vändkretsarna kallas tropikerna. Vid ungefär vilken breddgrad ligger den norra, även kallad kräftans vändkrets? 

Foto: Getty Images

Soltimmar är en meteorologisk term för när ljusintensiteten utomhus är över ett visst antal lux. Var går den gränsen? 

Foto: Getty Images

En solförmörkelse sker när månen passerar mellan solen och jorden, senast det hände i Sverige var 1954. Totala solförmörkelser inträffar så ofta som 1 gång på ca 1,6 år, men var och en är synlig bara i ett smalt band över jordytan. När kommer det att vara total solförmörkelse i Sverige nästa gång? 

Den första moderna kieselsolcellen uppfanns av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson vid Bell Laboratories i USA. Vilket år var det? 

Foto: Getty Images

2019 fanns det totalt 43 944 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Hur stor var den totalt installerade effekten? 

Johannes Kepler, 1571-1630 Foto: Getty Images

Jordens bana runt solen är svagt elliptisk med solen i en av ellipsens brännpunkter, något som beskrivs i Keplers första lag. Detta innebär att jordens avstånd från solen varierar under året. När är jorden allra längst bort från solen? 

Foto: Getty Images

Årstiderna uppstår eftersom jordaxlen har en lutning på cirka 23,5 grader. Vid sommarsolståndet lutar norra halvklotet som mest mot solen. När inträffade sommarsolståndet i år?