Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
Hem Fackligt Ingenjörerna på Northvolt organiserar sig

Ingenjörerna på Northvolt organiserar sig

Den första akademikerföreningen på Northvolt är nu igång med sitt arbete. I ett företag som växer snabbt ger det ingenjörerna bättre möjligheter att påverka verksamheten. Den stora utmaningen just nu är att få fler att engagera sig.

Det var tidigt i våras som medlemmar i Sveriges Ingenjörer samlades till ett frukostmöte för att prata om möjligheten att bilda en lokal akademikerförening på Northvolt i Västerås. Företaget hade redan tidigare tecknat ett tillfälligt kollektivavtal och viljan att få igång ett lokalt fackligt arbete fanns hos både medlemmar och företagsledning.

Srđan Milanović, ordförande för Akademikerföreningen på Northvolt.

– Som skyddsombud hade jag börjat ha regelbundna träffar med ledningen, men jag såg att det skulle ge oss ett större inflytande om vi organiserade oss. Det är en stor skillnad nu när jag känner att jag har medlemmarna bakom mig, det ger mer tyngd i min relation till ledningen, berättar Srđan Milanović, ordförande i den nybildade Akademikerföreningen på Northvolt.

Stämningen på mötet var bra och medlemmarna som var där var redo att köra igång.

Frukostmötet blev på så vis startskottet för det lokala arbetet som hade två viktiga milstolpar i sikte – att teckna kollektivavtal och att bilda en lokal akademikerförening.

Lokal förankring i fokus

Med på mötet var David Lindgren som till vardags arbetar på Bombardier, men som fungerat som en mentor och coach i det fackliga arbetet för medlemmarna på Northvolt. Att få igång det lokala arbetet var ett viktigt mål, konstaterar han.

– Det är viktigt att ha en lokal förankring eftersom det är medlemmarna lokalt som har bäst kännedom om verksamheten. Därför var vi också måna om att komma igång med det arbetet direkt.

Experterna på Sveriges Ingenjörer centralt kopplades in och drog igång arbetet med de formella delarna medan David Lindgren har fungerat som ett stöd i de mer praktiska frågorna.

Ta striden när det behövs

En stor del av arbetet under våren har handlat om de formella frågorna kring avtalet, men David Lindgren förklarar att det också varit viktigt att bygga upp rutiner och arbetssätt så att samarbetet med företagsledningen blir rationell och effektiv.

David Lindgren

– Man behöver lära sig vilka frågor som är svåra och vilka som är enkla, och hantera dem därefter så att man lägger tid på det som är viktigast, säger han.

Samtidigt poängterar han att det även är viktigt att bygga trovärdigheten och känslan av en långsiktig och ömsesidig respekt för varandra i samarbetet mellan fack och företag. Därför behöver man lära sig att välja vilka strider som är nödvändiga att ta, och att inte göra saker onödigt krångliga.

– Om man väljer att strida om allt så kommer man i längden inte att bli lyssnad på. Ta striden när den är relevant, det vinner medlemmarna på i längden och skapar också ett bättre samarbetsklimat, poängterar han.

Tydligare stöd i ryggen

Tidigt i somras passerades den första milstolpen när kollektivavtalet med Northvolt kunde skrivas under och under hösten har även akademikerföreningen haft sitt första formella möte. Srđan Milanović berättar att det ger en helt annan känsla att ha en Akademikerförening i ryggen när han möter ledningen idag. Synpunkter och förslag tas på ett större allvar och han upplever att de fått ett ökat inflytande i företaget.

De fackliga representanterna träffar ledningen en gång i veckan och de diskussioner som kommit upp har rört allt från schemaläggning till semesterdagar. Som förtroendevald är det även en del känsliga frågor som ska hanteras, medlemmar som har problem och behöver stöttning på olika sätt.

Framöver hoppas Srđan Milanović att de kan inspirera andra att starta lokala Akademikerföreningar på Northvolts övriga sajter. Foto: Northvolt

– Som ny i rollen som förtroendevald känner jag saknar erfarenhet i många frågor. Då är det skönt med supporten från David Lindgren och Sveriges Ingenjörer, förklarar Srđan Milanović.

Srđan Milanović berättar att den lokala klubben har en egen chattgrupp för medlemmar där de kommunicerar dagligen. Han för även noggrann statistik om frågor som kommer upp, både för att upptäcka mönster, men även för att kunna gå tillbaka och se hur de hanterat olika frågor och på så vis lära sig för framtiden.

Största utmaningen just nu

Northvolt är ett snabbt växande företag och nya medarbetare anställs varje vecka. Exakt hur många medlemmar Akademikerföreningen har just nu har Srđan Milanović därför svårt att svara på, sist han kollade var det 60 personer, men fler tillkommer hela tiden. Fokus just nu är att nå ut med information om facket, att skapa en medvetenhet om hur den svenska modellen fungerar och varför det är värdefullt att engagera sig.

En lokal förening ger medlemmarna möjlighet att påverka – bara genom att finnas påverkar man, poängterar David Lindgren. Foto: Northvolt

– Vi har många utländska medarbetare med olika bakgrund, från olika kulturer, och många är inte medvetna om hur samarbetet mellan fack och arbetsgivare fungerar. Här är vår största utmaning, säger Srđan Milanović.

5 tips för att starta klubb

Funderar ni på att starta en akademikerförening? Här David Lindgrens bästa råd:

  1. Ta hjälp. Experterna som finns centralt på Sveriges Ingenjörer vet vilka steg man ska ta och kan vägleda er i processen. Dra också nytta av den lokalkännedom och den erfarenhet som distriktet kan bidra med.
  2. Lägg ambitionerna på en realistisk nivå. Låt de fackliga arbetet ta så mycket tid som ni mäktar med.
  3. Förbundet har kurser, gå dem. 
  4. Var en värdig motpart. Se till att arbeta långsiktigt och att det finns en ömsesidig respekt mellan fack och företag. Ta striden när det är relevant, det inger respekt.
  5. Planera för ett lämpligt startdatum. Se till att vara varma i kläderna innan den första lokala lönerörelsen.

Framöver hoppas Srđan Milanović att de kan inspirera andra att starta lokala Akademikerföreningar på Northvolts övriga sajter i bland annat Stockholm och Skellefteå.

Växlar över till distriktet

När det lokala arbetet nu börjat hitta sina former har David Lindgren allt mer lämnat över den coachande rollen till distriktet som fortsättningsvis blir akademikerföreningens stöd och bollplank.

Personligen tycker David Lindgren att det har varit inspirerande och lärorikt att vara med på akademikerföreningens resa på Northvolt. Han är också imponerad av den problemlösande atmosfär som finns på företaget och företagsledningens inställning till facket som en viktig medspelare.

– Jag märker att ledningen är intresserad och mån om att ha en facklig verksamhet. Det har varit kul att få följa med, att se hur interaktionen mellan företag och fack har utvecklats och att se medlemmarna växa in i rollen som lokalfackligt aktiva, berättar han.

Tveka inte, kör igång

David Lindgren konstaterar att en lokal förening ger medlemmarna möjlighet att påverka – bara genom att finnas påverkar man. Samtidigt pekar han på att det fackliga engagemanget också ger mycket gott tillbaka, inte minst möjligheten till utbildningar via facket som också kan vara användbara i yrkesrollen.

Srđan Milanović tycker inte att det har varit något under resan som har varit svårt eller besvärligt, tvärtom har arbetet fungerat smidigt. Framför allt har det varit intressant och lärorikt. Till andra som funderar på att dra igång en lokal förening har han bara ett råd.

– Tveka inte, kör igång! Det finns bra hjälp att få från Sveriges Ingenjörer och de kan ge er det stöd ni behöver, säger han.

Anna Nyström

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Karta över relativa löneläget per län

Så skiljer sig ingenjörernas löner mellan länen

0
Lönerna för ingenjörer skiljer sig ganska mycket över landet. Utifrån ett medelvärde på 100 ligger Stockholms län på 106,9 medan Västernorrland bara har 91,4.

Hemarbetet sätter arbetsmiljöarbetet på nya prov

0
Förutsättningarna för en god arbetsmiljö i hemmet varierar från person till person. Det behövs därför mer kunskap om hur man hanterar det på ett systematiskt sätt, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Bisarra krav på utländska forskare

2
Går Migrationskommitténs förslag igenom kommer tusentals utländska forskare och ingenjörer att tvingas lämna landet. Det skriver Ulrika Lindstrand och Mats Ericson i en debattartikel.
Stefan Westergård med Freedesk

Ingenjören med 12 språk skapade ett mobilt ståbord

1
Under pandemin har många staplat skokartonger eller haft datorn på strykbrädan för att kunna stå och jobba. Men civilingenjören Stefan Westergård hade redan en egen lösning.   

Därför behövs ingenjörer i det fackliga arbetet

0
Att engagera sig fackligt är både roligt och utvecklande. "Det är en häftig resa att göra" säger Jörgen Lundqvist, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Nytt jobb vid 60 – Lourdes tog stöd av facket och lyckades

0
Byggnadsingenjören Lourdes Valencia var lite orolig inför chansen att få nytt jobb som 60-åring. Envishet och goda råd från Sveriges Ingenjörer var betydde mycket för att hon lyckades.
Sveriges Ingenjörers styrelse 2020-2021

Fem platser i styrelsen uppe för omval – nu vill valberedningen få förslag

0
Vid Ingenjörsfullmäktige i höst är fem av platserna i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse uppe för omval. Nu vill valberedningen få förslag på personer som vill vara med och ser till att förbundet är relevant.

Därför blir vi utmattade av digitala möten

0
Forskare vid Stanford University har identifierat fyra orsaker till zoom-trötthet, och vad du själv kan göra för att undvika att drabbas av det.

Högskolans otrygga anställningar ses över

0
Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att se över lärosätenas anställningsformer och karriärvägar.

”Många i parlamentet lyssnar för att jag är ingenjör”

0
I början av februari klev den svenska miljöingenjören Emma Wiesner in på sin nya arbetsplats, Europaparlamentet i Bryssel.. Om några månader börjar arbetet som hon verkligen ser fram emot.

VI REKOMMENDERAR

Man som ligger i gräs

Så här fungerar förskottssemester

0
Enligt semesterlagens regler har alla rätt till 25 dagars semester per år. Men man har inte rätt till betald semester direkt när man börjar...

TOPPLISTA