Vardagskreativitet ger stora idéer

Det är kreativitet som nordborna måste prata om och träna på, inte innovationer och entreprenörskap, menar inspirationsföreläsaren och författaren Teo Härén. Det är kreativitet som...

Inkomstklyftor driver inte innovation

Nöden är alla uppfinningars moder heter det. Men en ny studie från London School of Economics visar att länder med små inkomstskillnader är minst...

Tid och misstag viktiga för innovation

Innovativa anställda vill företag ha för att säkra utveckling och konkurrenskraft. Men det räcker inte bara att önska sig innovation, för att få resultat...

Spel i gruvan ökar säkerheten

Gruvindustrin samarbetar med datorspelsutvecklare för att lära ut säkerhet och minska arbetsskador. Gruvindustrin samarbetar med datorspelsutvecklare för att lära ut säkerhet och minska arbetsskador. Efter ett seminarium med...

Chefer lär sig leda innovatörer

Den här veckan påbörjade 24 ingenjörer en kurs i konsten att leda innovationsarbete. En särskild poäng med kursens upplägg är att deltagarna kommer från...

Framtidens vatten en ingenjörsfråga

Sveriges tillgång på friskt rent vatten är något vi tar för givet. Det bör vi inte göra. På Miljödagen den 24 januari handlar det...

Jättesatsning på solceller i Danmark

Ett privat danskt solcellsprojekt där allmänheten kan köpa in sig överstiger allt vad politikerna har planerat i form av bidrag och kapacitet.Ett privat danskt...

Liten telefon får stor uppmärksamhet

När Mats Horn insåg hur viktigt det är för många föräldrarna att ha koll på sina barn när det är ute och leker, fick...

VI REKOMMENDERAR

Teknologstudenter

37 råd – Det här hade vi velat veta när vi började plugga till ingenjör

Att vara ny teknologstudent är tufft för de flesta. Här ger några teknologstudenter och några som tagit examen sina råd.