Generöst vd-avtal skakar styrelsen

Sveriges Ingenjörers styrelse skakas av inre stridigheter. Ytterst gäller frågan förtroendet för förbundets ledning, uppger tidningen Arbetet som i en utförlig artikel beskriver bland annat förbundsdirektörens anställningsavtal och fallskärm och diskussionerna kring dessa. (Uppdaterad 13:05)

I dag ligger nyheten om Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborgs anställningsavtal och fallskärm i topp på tidningen Arbetets förstasida. Med 134 000 kronor i månaden och ersättningar på 320 000 kronor om året, fri bil och dessutom en fallskärm som skulle kosta förbundet över tio miljoner kronor om den utlöses är det villkor som slår både IF Metalls ordförande Anders Ferbes som har 80 247 kronor i månaden, och Unionens kanslichef som har 102 000 kronor i månaden. (Siffrorna är från 2015 för Unionen).
Fallskärmen, som kan utlösas om Richard Malmborg blir uppsagd eller om han själv anser sig allvarligt ifrågasatt av presidiet eller av förbundsstyrelsen på osakliga grunder ger honom 48 månadslöner som inte räknas av mot andra inkomster.

Vid fullmäktige 2016 tillträdde Ulrika Lindstrand som förbundsordförande och en delvis ny styrelse tog vid, bland annat byttes presidiet ut. Sedan dess har enligt vad Ingenjören erfar diskussionerna om hur förbundet leds och behovet av förnyelse varit livliga. Vd-avtalet som nu har läckts är en av de saker som ett antal styrelseledamöter har tagit som ett tydligt tecken på att förbundet inte riktigt hänger med i den förnyelse och etiska diskussion som flera andra förbund har haft.

Joachim Pettersson, förste vice ordförande, säger till Arbetet att han tycker att avtalet är otidsenligt. Ingenjören ber honom utveckla resonemanget.

– Det här är en av många viktiga frågor kring förnyelsen av förbundet. Det finns en stor spännvidd i uppfattningen om vägen framåt. Det är ju det som är styrelsens roll, att diskutera olika vägar och komma till konsensus. Det är så styrelsearbete fungerar.

Var du medveten om hur vd:s anställningsavtal och fallskärm ser ut?
–  Jag blev invald i presidiet i höstas och begärde då att få se avtalet skriftligt. Min uppgift är att bereda beslutshanteringen i styrelsen och jag vill ha transparens, det är oerhört viktigt för mig. Det är på medlemmarnas mandat vi agerar. Vi ska se till att arbetet fungerar och vi ska uppföra oss på ett bra sätt men vi får inte ducka för svåra frågor.

Vad vill du säga till medlemmarna när de får reda på det här?
–  Styrelsen har ett ansvar för att hantera medlemmarnas pengar och vi kan inte skylla på tidigare styrelser. Det pågår som sagt ett arbete i styrelsen och jag vill inte föregripa den diskussionen.

Också förbundets andra vice ordförande Monica Normark säger i Arbetet att avtalet är för generöst för att vara ett modernt avtal.

Magnus Sundemo, styrelseledamot och en av dem som i höstas fick fullmäktiges uppdrag att leda en organisationsutredning bekräftar att frågan om vd:s avtal är en del i förnyelsearbetet.

–  För mig har det ju varit det. Även om det är ett gammalt avtal så står det för ett tankesätt som är omodernt och irrelevant. Vi vinner inga nya medlemmar om vi visar upp sådana här avtal. Detta tyder på något som inte har varit riktigt bra. Och att man inte tagit tag i det och omförhandlat för länge sedan visar att man inte har insikt i att det kan skada förbundet.

Under Ingenjörens rundringning till ledamöterna i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse går det ut ett mejl från förbundsordförande Ulrika Lindstrand att alla frågor från media, även från medlemstidningen Ingenjören, måste gå via henne, vilket gör att en del ledamöter avböjer att svara på fler frågor.
Teknologrepresentanterna i styrelsen Olle Johnsson och Alice Halldin tycker båda att avtalet är otidsenligt.

– Jag förstår inte riktigt Ulrika Lindstrands uttalande (i Arbetet) att det här inte är en stor fråga, säger Alice Halldin. Jag tycker att det är en stor fråga och det är en viktig fråga som vi har ägnat mycket tid åt. Journalisten från Arbetet gav en bra bild av avtalet och av hur det ser ut i styrelsen, vad gäller tankegångarna och tongångarna.

Jenny Grensman, Sture Henckel, Karin Virgin & Ania Obminska

Fotnot: Anders Ferbe fungerar som både förbundsordförande och kanslichef.

Kommentarer (33 st)

 • För djäkligt. Jag trodde att det låg i styrelsens uppdrag att kontinuerligt se över t.ex VDs anställningsavtal och anpassa det till verkligheten. Det är ju orimliga villkor som vi betalar med våra medlemsavgifter.

 • Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Som lokalt aktiv i Sveriges Ingenjörer samt lokal SACO-ordförande med 270 medlemmar så tar jag alltid liggvagn (istället för flyg eller sovvagn) till Stockholm när jag skall närvara i högskolerådet som jag blivit invald i eftersom jag resonerat att jag åker för medlemmarnas pengar (dvs mina egna kollegors surt förvärvade pengar) och då skall det verkligen vara kostnadseffektivt. När man ser den här typen av pengarullning så känns det inte bra. Jag hoppas verkligen att ni tar tag i detta så att vi inte tappar våra medlemmars förtroende.

 • Är det bara jag som reagerar på att han själv kan bestämma om fallskärmen ska utlösas eller inte?

  Det andra är väl inte så himla konstigt!

 • Precis som Mats Hagström, det här är något som jag snarast förväntade mig hörde till de värsta pamptakterna inom LO, inte något akademikerförbund och särskilt inte SI (eller åtminstone inte Civilingenjörsförbundet som jag en gång gick med i).
  Det blir lite extra problematiskt om SI kopierar de dåliga delarna med LO-förbunden (t.ex. höga pamplöner) men inte de delar som ändå är bra för de enskilda medlemmarna (t.ex. att företräda dem hårt vid konflikter). Som statligt anställda anser jag nämligen att SI och SACO-S under många år har varit tämligen usla på att ta vara på våra intressen. I mitt tycke finns det helt enkelt ingen anställd på SI som är värd den lönen, eller i närheten av den, baserad på vad jag sett för output som medlem och tidigare förtroendevald.
  Det krävs omedelbar skärpning annars kan SI lika gärna lägga ner helt.

 • Det finns inte ett börsbolag där VD har 4-års uppsägning med full lön och inget krav på motprestation. Kom ihåg att för att skriva ett avtal krävs två parter – man kan ju undra vem som skrev på avtalet från SI:s räkning. Vad fick han /hon för det? Det luktar och stinker om detta! Här behövs fakta på bordet för att kunna ställa saker till rätta.
  Varför inte en skadeståndsprocess mot den som undertecknade avtalet för SI:s räkning…?

 • Att reagera i affekt är aldrig bra – bättre att sova på saken. Avtalet må vara otidsenligt och kanske väl genereröst men det viktigaste är väl vilka resultat som visas. Sen kan jag hålla med om att VD för SI ska vara en kompetent person som kan mäta sig med de bästa i näringslivet. Ingen ska ”sko sig” men man ska ha bra betalt för ett krävande arbete. Sen VD brukar kunna få sluta på dagen och har därför behov av ”fallskärm”. Ingen tar ett uppdrag där risken för att stå på bar backe från den ena dagen till den andra är uppenbar.

 • Malmborg är en erkänt duktig förhandlare – någon som tvivlat efter att detta Vd-avtal kommit fram?!? Varför har karln ca dubbel civ. ung lön + ersättning på ca 27 kkr/mån samt en 10 Mkr fallskärm? Det hela är ju ett skämt. Förhandla om direkt till normala nivåer och byt sen ut vad som behövs i SI ledningen.

 • Vad är det här för dj…a dumheter. VD:n för Sveriges Ingenjörer måste vara minst lika kompetent som en VD i något de företag där vi jobbar.
  Ledningen i SI har i uppgift att bevaka mina intressen och förhandla om vårt löneavtal så självklart får det uppdraget kosta. Varför skulle medlemmarna i SI vilja spara här? Arbetsgivarorganisationerna skulle aldrig få för sig att göra motsvarande.
  Frågan är vad Arbetet vill med sin artikel egentligen.

 • Saken är tydligen, riv upp avtalet. Annars är jag rädd att SI kommer att tappa medlemmar.

 • Alla. I medlemmar som nu tänker gå ur, lycka till. Kul att ni inte sätter era kloka hjärnor i arbete utan reagerar på rubriknivåer.
  Jag tänker följa utveckligen, stötta där det behövs, vara kritisk där så krävs, och om inte förändring sker fundera över konsekvenserna. Det är ju inte speciellt sjysst mot en hyfsat ny styrelse (som redan arbetar med frågan) att inte låta den komma fram med förslag på förändringar, som de eller stämman sedan tar.
  Jag tycker över Ulrika visat på en god transparens och tydlighet i frågan, så all heder åt henne!

 • Vad har det här med ingenjörernas löner att göra? De borde absolut upp, men också en extrem press utifrån låga eller obefintliga prishöjningar och konkurrens från andra länder. Att snacka om Unionen är bara bs, med tanke på sämre kunskap om oss ingenjörer, sämre förhandlare, sektliknande agerande. Såg du kommentaren nedan om Kommunikologi? Jag skulle hellre åka till Mosul och jobba i tio år än att bli medlem i Unionen som slösar bort medlemmarnas pengar på riktigt och som devalverar facket med sina ”gratis”kampanjer. Sveriges Ingenjörer har en del problem, men de är Champions League och Unionen är Superettan. Ditt sätt att skriva låter bara som att du är någon Unionen-lakej.

 • Pinsamt.. Troligen blir det att lämna. Oavsett om jag är kvar eller ej kommer jag driva på att få upp ingenjörers löner. Sett många här som klagat på våra löner. Detta är då som en örfil. Kommer inte rekommendera SI till någon annan.
  Har många vänner som pratar varmt om UNIONEN

 • Det är inget märkligt att en VD har andra villkor vad gäller upphörande av anställningen eftersom en VD inte har någon anställningstrygghet. Om det är fyra år är det dock åtminstone dubbelt så långt som i de flesta VD-avtal. Undrar hur det ser ut med pensionsbiten, det kanske finns mer där. Det är larvigt att stirra sig blind på lönenivån. Den är inte problemet. Sveriges Ingenjörer är troligen det mest effektiva förbundet i termer av anställda per medlem och definitivt utifrån förhandlare per medlem. Har erfarenhet från många liknande organisationer.

 • Det skulle vara mycket intressant och motiverat att få en förklaring till varför en VD ska behöva 4 års uppsägningstid utan krav på motprestation under tiden. Vi övriga har 3 månader eller mindre uppsägningstid, och uppsägningen kan bero på att andra har gjort ett dåligt arbete, t.ex. en VD som inte är tillräckligt duktig.

  Snarare är det dags för de förtroendevalda att börja ifågasätta dessa typer av avtal, och att lönerna för VD drar iväg procentuellt i jämförelse med övriga anställda på företagen.

  De motiv man får höra oftast, att det är internationell konkurrens, är ju bara strunt. De som vill försöka göra karriär som VD utomlands kan man ju bara önska lycka till!

 • Fallskärm i ett fackförbund känns girigt och korrupt.
  Hur skall SI kunna hålla moral och etik högt i förhållandet mot arbetsgivarna när man inte lever som man lär?
  Avtalet borde moderniserats för många år sedan. Vad är det mer som styrelsen inte tagit ansvar för?

  Man kan inte annat än bli mycket besviken och fundersam över detta…

 • Jag trodde i min enfald att sådana avtal tillhörde historien. Det är rent ut sagt skandalöst att det förekommer i ett fackförbund och har godkänts av styrelsen. Det här gör att många medlemmar kommer att ta sitt medlemsskap under övervägande, jag tiihör den av dem. Har styrelsen som godkänt detta varit fullständigt okunnig om debatten i landet och kritiken av den här typen av avtal? Jag skäms och det tycker jag att de som godkänt detta också borde göra, men den insikten saknas förmodligen. Mvh Stig C.

 • En kommentar till att byta fackförbund.
  Inom min familj har vi erfarenhet av både Unionen och Sveriges Ingenjörer när det gäller förhandlingar om uppsägningar och det är ingen tvekan om vilket förbund som ställt upp bäst för den enskilde medlemmen. De som ändå känner för att byta ska givetvis göra det men gör det inte i affekt utan tänk efter noga först.

 • För er som ställer er frågor kring detta ärende finns också en del svar tillgängliga på förbundets hemsida.
  http://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Gallande-Arbetets-artikel-den-5-maj/
  Göran

 • Fråga till er som pratar om att byta fackförbund och till Unionen, ni vet att det är ett förbund som lagt tiotals miljoner på Kommunikologi? Där i stort sett varenda tjänsteman tvingats gå svindyr hokus-pokus-”utbildning”. Skärp er. Engagera er istället och påverka Sveriges Ingenjörer till något ännu bättre.

 • Det här är ju utmärkt! En bättre löneförhandlare måste vara svårt att uppbringa, och denna resurs finns alltså i mitt fackförbund!? Hoppas han kan komma ut till de lokala föreningarna och hålla kurs i hur de lokalt ska löneförhandla med fantastiskt goda resultat…

 • Det kommer, fullt förståeligt, många kommentarer om att omedelbart gå ur SI. Utan att på något sätt ta någon i försvar skulle jag ändå vilja mana till lite eftertanke. Den finns ju uppenbarligen inom den nuvarande, och relativt nya, styrelsen flera som insett att avtalet med förbundsdirektören är otidsenligt och måste omförhandlas. Och de har börjat agera internt redan innan artikeln i Arbetet. Det är alltså inte en vändning under galgen, vilket inte hade varit något värt.

 • Tack för den tid som varit! Jag har varit medlem i 25 år och varit stolt över mitt fackförbund för jag har litat på att vår styrelse gör ett bra jobb och har koll på vad som är OK och inte. Nu känner jag mig sviken. Ett avtal likt detta är ett bevis på att någonstans har man tappat kontakten med rötterna. Som förtroendevald så kommer jag nu att byta förbund, till något som leds av en styrelse som fortfarande förstår hur viktigt det är med förtroende från sina medlemmar.

 • Detta var olyckligt att det inte kunde skötas internt. Nu är skadan skedd och kommer att dra förbundet i smutsen. Det lockar knappast någon medlem, snarare det motsatta. Beträffande avtalet är inte jag rätt person att bedöma det. Det skrevs säkert enligt dåvarande läge och har så vitt jag vet inte gett upphov till några diskussioner tidigare. Att vara medlem i en förening som hamnar i ett sånt här läge gör att tankarna på att gå ur poppar upp i huvudet. Något som jag inte haft den ringaste tanke om tidigare. Jag hoppas de ansvariga kan reda ut detta så bra som möjligt för att minimera skadeverkningarna.

 • Detta är helt häpnadsväckande. Hur svårt kan det vara att sitta i förbundsstyrelsen eller vara förbundsdirektör? Troligen inte särskilt svårt jämfört med alla medlemmars kvalificerade arbetsuppgifter.
  När sedan löneutvecklingen för medlemmarna är helt bedrövlig så sticker detta verkligen i ögonen. Jag anser att förbundsledningens löner inte bör överstiga medlemmarnas löner, och fallskärmar hör som skrivits i tidigare kommentarer inte hemma i fackligt arbete som bekostas av medlemmarna.
  Oberoende av hur detta löses så har jag bestämt mig för att lämna SI.

 • Helt vansinniga avtal som visar att somliga aldrig kan få nog. Vem har godkänt denna och troligtvis andra dyra avtal för höjdarna i vårt fackförbund? Det måste vara karriärister som klappar varann i ryggen som tillsammans trissar upp dessa avtal. När kan man egentligen använda begreppet ”trolöshet mot huvudman” om inte nu?

 • Detta var tråkig läsning. Jag har varit medlem i SI i många år och tycker att facket gör ett viktigt arbete. Jag tycker dock inte att mina medlemspengar ska gå till höga löner och förmåner åt de högsta hönsen, det är inte det jag betalar till. Ändra på villkoren eller så kommer jag avsluta mitt medlemskap.

 • Och där förlorade ni en medlem, hej unionen!

 • Tänker precis de som lämnat kommentar innan mig. Gör ni inte något åt anställningsavtalet, förlorar ni även mig som medlem.

 • Trodde inte att de missbruk av medlemmarnas pengar som uppdagats bland andra fackförbund även fanns i SI. Kan hända att detta var en ”standardnivå” när avtalet med Malmborg tecknades men nu är det i så fall dags att omedelbart anpassa det till dagens normer. Och självklart måste medlemmarna på lämpligt sätt informeras att ett nytt, modernare, avtal tecknats så vi ser att problemet åtgärdats. Annars lär det bli svårt både att behålla och locka nya medlemmar. Detta är inte vad SI behöver just nu då Unionen är på offensiven med medlemsvärvning.
  mvh Jan-Olof Carlsson, tidigare förtroendeman, numera pensionärsmedlem.

 • När jag läser detta är det som att gå tillbaka några år och att det gäller något av LO-förbunden, inte något akademikerförbund.
  Hur kan man överhuvudtaget ha med en fallskärm för en facklig Förbundsdirektör. Det rör ju en organisation, inte ett stort vinstdrivande företag som är beroende av en stark ledning för att fortsatt kunna vara vinstdrivande och skatteinbringande.
  Dags att vakna upp från den giriga era som så länge rått i vårt land och som styrts av maktfullkomliga politiker och fackpampar!

 • Här har ni en till som kommer att lämna om ni inte löser detta.

 • Jag tycker att det här är helt fel att han skall få så mycket lön och förmåner. Det är inte relevant. Hur skall jag försvara facket och kunna locka medlemmar till SI facket. Medlemmarnas pengar skall inte förbrukas på detta viss. Det måste också krävas från styrelsen som har gått med på dessa vilkor (lön och förmåner). Mvh Ebrahim Moosavi förtråendeman inom SI på Sandvik

 • Förhandla om Malmborgs anställningsvillkor inkl fallskärm innan semestern, eller så tappar ni mig som medlem. Det är inte till sånt här jag vill att mina pengar ska gå.

Ingenjören 3/2017

 Ingenjoren 3_2017_omslag_700pxNummer 3 är ute nu! Klicka på omslaget och läs. Det finns också att ladda ner som pdf här, samt genom www.Qiozk.se. Äldre nummer hittar du under Magsinet/Arkiv i toppmenyn eller här.

Resan

Carlos liv gar i zumbatakt Ingenjoren 3_2017

Carlos Ibañez var en blyg kille på KTH. Sedan kom zumban in i hans liv och förändrade allt. Nu lever han på att stå på en scen och dansa, omringad av tjejer. Läs Ingenjörens intervju med Carlos från nummer 3/2017 som pdf här eller här för att läsa artikeln direkt i din webbläsare.

Utmaningen

Easy is no fun Ingenjoren 3_2017

Säger du till Sara Hermansson att något är svårt blir hon bara mer motiverad att göra det. Redan som 26-åring blev hon chef på Scania och fick ansvaret att leda arbetet med att utveckla framtidens elektrifierade bussar och lastbilar. Läs vårt kortmöte med Sara Hermansson från Ingenjören 3/2017 som pdf här eller klicka på omslaget för att läsa direkt i din webbläsare.

Glastaket

Glastaket_Ingenjoren_2_2017_uppslag_500

Vad är egentligen jämställdhet? Handlar det bara om lön och kön på cheferna? I Ingenjören 2/2017 har vi träffat kvinnliga ingenjörer och ekonomer som berättar om en kultur på jobbet som präglas av utanförskap, sexistiska kommentarer och brist på respekt.

Om kommentarer

Vi på redaktionen har bestämt oss för att ha en restriktiv policy när det gäller vilken ton som tillåts i kommentarerna på hemsidan, för att hålla en så hög nivå som möjligt på diskussionerna.  Vi vill inte censurera några åsikter, men förbehåller oss rätten att inte godkänna kommentarer som innehåller någon form av personangrepp eller som på annat sätt kan ses som stötande. Vi kommer också att avvisa irrelevanta kommentarer.Om vi väljer att inte godkänna en kommentar, kontaktar vi i regel den som har skrivit kommentaren (förutsatt att en korrekt mejladress finns angiven) och ber honom/henne att omformulera sig. Tre veckor efter en artikel publicerats stänger vi kommentarerna till den.Vi prioriterar kommunikation med våra medlemmar framför anonyma kommentarer där det inte går att se vem som skriver.

LEDIGA JOBB


GIS-ingenjör
Skara kommun

Arbetsmiljöingenjör
St1 Refinery AB

Systemingenjör miljötålighetsteknik
Saab

Verksamhetschef Park & Gata
Örebro kommun

Kart- och Mätingenjör
Svedala kommun

VA-ingenjör
Älmhults kommun

Driven energioptimerare
Diös Fastigheter AB

GIS-ingenjör
Kumla kommun

Gatuingenjör
Älmhults kommun

Recovery specialist
Adven Sweden AB, Stockholm

VA-Planerare
Knivsta kommun

Processäkerhetsingenjör
Domsjö Fabriker

Sr Forsknings o utv ingenjör
Domsjö Fabriker

Teknisk Affärsutvecklare
Hamamatsu, Stockholm

Gatuingenjör
Sollentuna

Driftledare Gata
Sollentuna

Processäkerhetsingenjör
St1 Refinery AB

Forskningsingenjör
RISE

Projektingenjör 

Jönköpings kommun

Exploateringsingenjör
Ronneby kommun

Institutdirektør
DTU Kemi

Projektledare Gata
Knivsta kommun

Bygg- och projektledare
Sundsvalls kommun

Projektör till gatuavdelningen
Sundsvalls kommun

Varsågod extra förmånlig ränta för dig. SEB
Vill du studera medan du arbetar? Läs en MBA på distans vid STF Business Academy.
Standardiseringen - ditt strategiska verktyg. Svensk Elstandard
fackliganyheter