Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
Hem Arbetsliv Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Civilingenjörer som är chefer i privat sektor i Stockholm. Det är den kategori ingenjörer som har de högsta medellönerna. Men också andra grupper överraskar. Här är lönestatistiken för olika typer av ingenjörer i olika delar av landet. 

Det är i Stockholmsregionen som de högsta medellönerna för ingenjörer finns. Jämför man lönerna för ingenjörer som inte är chefer i Stockholm med dem utanför storstadsregionerna (det som kallas Övriga Sverige i tabellerna nedan) så ligger lönenivån i Stockholm 12–13 procent högre för samma sektor och utbildningsnivå.

Till storstadsregionerna räknas också de som bor så att det är möjligt att pendla dit (se definition längst ner), men det betyder inte självklart att lönerna är högre om man jobbar på de orterna.

Men det finns två undantag där lönerna i Stockholm inte sticker ut lika mycket. Det ena är statlig sektor där lönerna är mer lika över landet, särskilt för ingenjörer som inte är chefer. Det andra är chefer i statlig sektor där det är Göteborgsområdet som har de högsta lönerna, inte Stockholmsregionen.

Men den stora skillnaden i lön mellan kategorier av ingenjörer går mellan chefer och medarbetare. Här skiljer medellönen runt 35–50 procent för motsvarande sektor och utbildningsnivå.

Så här höga var medelmånadslönerna 2019 (ingenjörer, exklusive chefer):   

Några medellöner som sticker ut är markerade med gult.

Exklusive chefer Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Privat Statlig Kommun/ region Privat Statlig Kommun/ region
Stockholm 53 200 48 300 47 200 47 100 45 000 43 100
Göteborg 49 700 48 100 44 300 44 200 41 600 40 800
Malmö 50 200 47 400 43 300 44 100 (få observationer) 40 100
Övriga Sverige 47 500 46 400 41 700 41 700 41 700 38 300

Medelmånadslönerna 2019 för ingenjörer som är chefer:

Chefer Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Privat Statlig Kommun/ region Privat Offentlig
Stockholm 79 500 66 500 71 500 64 500 (få observationer)
Göteborg 74 500 70 100 63 700 62 800 (få observationer)
Malmö 76 100 63 900 61 500 62 800 (få observationer)
Övriga Sverige 69 500 63 500 58 700 57 500 52 200

Högre löner i Skåne än i Göteborg

Något som kanske överraskar är att civilingenjörer i privat sektor i Malmöregionen har högre medellöner än i Göteborgsområdet.

– Det är ju något iögonfallande att Malmö ligger högre än Göteborg, om man tänker att det borde finnas en ”storlekshierarki” som sätter nivåerna, säger Jenny Arkliden och Stefan Gudmundsson, ombudsmän på Sveriges Ingenjörers Malmö-kontor.

Bidra till statistiken – svara på löneenkäten

Statistiken i artikeln bygger på svaren i Sveriges Ingenjörers löneenkät 2019. Nu har 2020 års enkät skickats ut och ju fler som svarar desto bättre blir statistiken.

Här kan du svara på årets löneenkät.

De pekar på flera möjliga förklaringar: att flera stora teknikföretag har huvudkontor eller stora anläggningar i regionen, på forskningssatsningar som ESS i Lund, och så klart arbetspendlingen över Öresund.

– Eftersom vi tror oss veta att löneläget i Danmark, och framför allt i Köpenhamn, generellt är högre än i Sverige uppstår en konkurrenssituation Malmö-Lund vs. Köpenhamn.

Fler jobbmöjligheter höjer lönen

Just en större arbetsmarknad med fler möjligheter att byta jobb är det som Staffan Bjurulf, ekonom på Sveriges Ingenjörer, lyfter fram som en av de viktigaste förklaringarna till hur lönerna varierar. En stor del av huvudkontoren både inom privat och statlig sektor finns i Stockholm vilket ger större möjlighet till rörlighet där.

– Vi vet med säkerhet att de som byter jobb också får upp sin lön, säger han.

Också bostadspriserna kan vara en förklaring till lönerna i storstäderna.

– Höga bostadskostnader kan vara en parameter som påverkar löneanspråk. Men det gör också att levnadsstandarden kan vara högre utanför storstadsregionerna, trots lägre lön, eftersom både boendekostnader och andra kostnader är lägre.

En tredje faktor han lyfter fram som påverkar medellönerna är bransch. Här pekar han till exempel på att lönerna är lägre i fordonsindustrin än i till exempel it- och telekomsektorn.

Kommunerna skriker efter kompetens

Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer, pekar på att möjligheterna att byta jobb utanför storstadsregionerna ökar. Särskilt inom tjänstesektorn etablerar sig fler företag på fler orter.

Han pekar också på att medellönerna i statlig sektor generellt är höga och att skillnaderna inte är så stora över landet.

– Jag tror att det speglar att arbetsgivarna i statlig sektor utgår från samma statistik. Från Sveriges Ingenjörers sida hade vi dock gärna sett en större lönespridning, för att få en god löneutveckling under hela ens yrkesliv. Givet satsningarna på försvaret finns det många lediga jobb för ingenjörer, FMV är ett exempel på en myndighet som söker otroligt många ingenjörer just nu.

Inom kommunal sektor är lönerna generellt lägre, men Andreas Nyström lyfter fram några positiva delar.

– Jag ser goda ingångslöner i kommunal sektor i hela Sverige. I vissa fall ligger de över privat sektor. Kommunerna skriker efter kompetens, så vi har sett en bra löneutveckling de senaste åren.

Dra nytta av lönerådgivningen

Andreas Nyström påpekar att den som ska löneförhandla för ett nytt jobb ska titta på mer noggrann statistik än för kategorierna som redovisas här.

– Kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning. Dra nytta av att det går att få lönerådgivning. Och om du kollar Saco-lönesök, kom ihåg att en del har reviderat lönerna i år, andra inte, på grund av coronapandemin. Så ta höjd för det i dina anspråk.

Lönerådgivningen och statistiken i den här artikeln bygger på svaren i Sveriges Ingenjörers löneenkät. Årets löneenkät har skickats ut till medlemmarna i Sveriges Ingenjörer nu i oktober och statistikern Anna Ihrfors Wikström uppmanar alla att besvara den.

– Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken. Genom var och ens bidrag får du som ingenjör tillgång till användbar statistik som underlag i din löneförhandling, säger hon.

72 000 yrkesverksamma medlemmar svarade på löneenkäten förra året. Statistiken i den här artikeln baseras på svaren från de 64 000 av dem som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen (övriga har annan högskoleexamen eller gymnasieingenjörsexamen).

Karin Thorsell

Så definieras regionerna

Stockholmsregionen – de som är bosatta i Stockholms län eller någon av kommunerna Enköping, Uppsala, Håbo, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Trosa och Västerås.

Göteborgsregionen – de som är bosatta i någon av följande kommuner: Varberg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust, Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Essunga, Lilla Edet, Mark, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Borås.

Malmöregionen – de som är bosatta i Skåne län.

Övriga Sverige – de som inte bor i någon av ovanstående regioner.

13 KOMMENTARER

 1. Med erfarenhet i Australien och Storbritannien betalas den kvalificerade ingenjören vanligtvis mindre än projektledaren! Det verkar som om det här är äldre och erfarenhet har ingen betydelse.

 2. Två troliga aspekter som delvis förklarar varför kategorin Chefer har högre lön än Exklusive Chefer:
  * Chefer är vanligtvis äldre, och personer med högre ålder har generellt också högre lön.
  * I kategorin Chefer ingår troligtvis en del toppchefer som har väldigt hög lön och därmed drar upp medellönen.

  Så det hade varit intressant att jämför lönen för Chefer vs Exklusive Chefer i olika åldersspann, tex för de som är 30-40 år eller 40-50 år. Jag tror skillnaden hade varit något mindre då. Hade man tittat på medianlön istället för medellön hade troligtvis skillnaden varit ännu mindre.

  Men en skillnad hade naturligtvis bestått ändå. Frågan är bara hur stor den hade varit (vilket beror på hur mycket faktorerna ovan påverkar).

 3. Vilken typ av lön är det ni jämför, Total lön eller Fast lön? Ingår ev kompensation för övertidsavlösning?

  • Så här svarar statistikern Anna Ihrfors Wikström: Det är total lön som visas. Den består av fast lön, rörlig lön (bonus, provision, resultatlön) samt förmåner (typ lunch, bil).
   Lönekompensation som ges då rätten till särskild övertidsersättning är bortförhandlad ska ingå, däremot inte särskild övertidsersättning, ob-tillägg och skiftersättning.
   I den fasta lönen kan även andra fasta tillägg ingå, t.ex. chefstillägg.
   I Saco Lönesök kan man fylla i om man har rätt till särskild övertidsersättning eller ej.

 4. Går det att från historisk lönestatistik-data se om den skillnaden mellan kategorierna ”Chefer” vs ”Exklusive Chefer” har ökat över tid?

  Dvs om man tex tittar tillbaka 10 till 20 år i tiden, var skillnaden lika stor då som nu (procentuellt sett)?

  • Hej Sanna, Vi har inte de uppgifterna. Jag kollade i Saco-lönesök nu och där finns de tre senaste åren med och då var skillnaden snarlik alla de tre åren. Men logga gärna in där och titta runt, där finns lönestatistik nedbruten på många olika sätt. Du loggar in med bank-id på dina sidor på Sveriges Ingenjörer. /Redaktionen

 5. En undran är hur definieras begreppet chef? Är det att man har budget och personalansvar? Finns det någon nedre gräns för antal underställda?

  • Så här svarar Sveriges Ingenjörers statistiker:
   Statistiken som består av chefer är en hopslagning av de som fyllt i något av dessa alternativ i löneenkäten:
   Företagsledare/vd, generaldirektor, landstingsdirektör eller kommundirektör;
   Högre chef;
   Mellanchef (har underställda chefer);
   Enhetschef/gruppchef/första linjens chef
   Annan typ av chef.
   I den framtagna statistiken är ingen hänsyn taget till om man har budget-, verksamhets- eller personalansvar ej heller antal underställda.
   Denna statistik kan man dock hitta om man går in i Saco lönesök under Chefsfliken. Där är statistiken uppdelad i Fullt chefsansvar (vilket betyder att man har alla tre budget-, verksamhets- eller personalansvar) och Delvis chefsansvar (betyder att man har ett eller två av dessa).

 6. Den evigt återkommande förklaringen att storstadsområden (Läs Stockholm) behöver högre lön för att de har högre levnadskostnader och boendekostnader.

  Om jag väljer att skaffa en 10 miljoners villa i Haparanda kan jag också få högre lön då? Eller räcker de att jag köper en Tesla? De enda som ska påverka ens lön är hur bra du är på ditt jobb.

  Köper inte att du har högre levnadskostnader i storstadsregionen, du köper fri transport för 1000 kr/månaden. Du har mångdubbelt större utbud vad gäller livsmedel/kläder m.m.

   • Naturligtvis är det så. Man går ju inte in i en löneförhandling med argumentet ”det är så dyrt i Stockholm, så jag behöver X kr i lön”. Snarare är det så att om inte arbetsgivaren ligger på liknande nivå (t.ex. X kr) som konkurrenterna i området, så kommer han inte att hitta folk att anställa. Det verkar ju vara det som händer i Öresundsregionen också.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Sveriges Ingenjörers styrelse 2020

Här är Sveriges Ingenjörers nya styrelse – med färre ändringar än i förslaget

0
Två nya ledamöter har valts in i Sveriges Ingenjörers styrelse. Men valberedningen hade velat se fler förändringar.  

Akademiker har sänkt sina lönekrav under pandemin

0
Sedan pandemins utbrott har kvinnor under 30 och över 55 sänkt sina löneanspråk när de söker jobb.

Sveriges godaste kranvatten finns i Höganäs

0
"Det är en kul tävling och ett roligt sätt att lyfta fram det goda dricksvattnet vi har i Sverige. För oss är det också ett gott betyg till alla engagerade medarbetare" säger Fredrik Arthursson, VA-chef på Höganäs kommun.

Så påverkar AI jobben och lönerna

1
Robotarnas intåg på arbetsmarknaden kommer troligen inte att leda till högre arbetslöshet. Däremot kan löneskillnaderna mellan olika yrken och sektorer bli större. 

Prisas för exjobb om handtag på resväskor

0
Genom att skruva isär, analysera och utveckla tekniska förbättringar har årets vinnare av Wimanska priset bidragit till nästa generations kabinväskor.

”Den som inte får en löneökning har rätt att veta varför”

6
Arbetsgivarna accepterade inte Sveriges Ingenjörers krav på en individgaranti på 530 kronor i teknikavtalet. Förbundsordförande Ulrika Lindstrand berättar varför kravet kan komma tillbaka.

Konflikträdd chef orsakade Saras utmattning

8
Saras chef var svag och konflikträdd. Det ledde tillslut till att Sara blev sjukskriven på grund av utmattning.
KTH Biblioteket, KTH Campus

Ska bli ekonomiskt möjligt att plugga under arbetslivet

38
Med den nya Las-överenskommelsen blir det ekonomiskt möjligt att plugga ett år under arbetslivet – också för den som har barn och lån. Vi har gått igenom vad överenskommelsen innebär.
Ingenjörshuset

Det vill medlemmar att Sveriges Ingenjörer driver

5
I slutet av november beslutar Ingenjörsfullmäktige om vad förbundet ska tycka och arbeta med. Vi frågade medlemmar vad de tycker förbundet borde göra. Så här svarade de. 

Ingenjören bakom Spotify vinner Polhemspriset

0
"Det känns fantastiskt kul att bli uppmärksammad på det här sättet, med det finaste priset man kan få som ingenjör" säger Ludvig Strigeus.

VI REKOMMENDERAR

Viveca Sten

Obehagligt att löneförhandla? Läs det här

0
Deckarförfattaren Viveca Sten är också jurist och van förhandlare och hon uppmanar alla att ta lönen på allvar. Här är hennes råd.

TOPPLISTA